Pancerz

Czytaj Dalej

II Wojna Światowa na Oceanie Spokojnym - Koniec ery pancerza

Admiralicja brytyjska jeszcze przed wybuchem wojny z Japonią zdecydowała się wysłać na Daleki Wschód eskadrę złożoną z 2 pancerni-ków: "Prince of Wales" i "Repulse". 8 grudnia pancerniki w eskorcie 4 niszczycieli opuściły Singapur i udały się w stronę inwazyjnych sił japoń-skich, których celem były...

Pancerz

"Elastyczna" osłona tułowia, najczęściej: —> kolczuga, —> karacena, —> bechter, —> brygantyna; nazwa niesłusznie stosowana do płytowej osłony tułowia.

Zob. też czepiec kolczy, karwasz, misiurka.

Zbroja kolcza, pancerz kolczy lub kolczuga

Zbrojaw formie tuniki z krótkimi lub długimi rękawami,rzadko z nogawicami, sporządzona z drucianychpierścieni splatanych w przemyślny sposób; pierścienie uzyskiwano łącząc końce drutu na styk, nitując jejednym lub dwoma nitami, skuwając, a nawet sztancująccałości z arkuszy blachy;

najstarsze z.k...