Pamiętnik Warszawski

Czytaj Dalej

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. WYKA Nikifor warszawskiego powstania, „Zycie Lit. SZYBIST Warszawskie powstanie nowego porządku, ,,Mies.

Pamiętnik z powstania warszawskiego - okoliczności powstania

Tekst zrodził się więc z osobistych emocji i doświadczeń, na które nakładały się też opowieści innych uczest­ników wydarzeń, a także z potrzeby sformułowania i przekazania innym relacji z „drugiego powstania warszawskiego” – jak je nazywał Białoszewski w odniesieniu do „pierwszego”, tzn.

Pamiętnik z powstania warszawskiego - Bohaterowie

Los Żydów jest tu ukazany głównie we wspomnieniach z pot­wornego czasu likwidacji warszawskiego getta.

Pamiętnik z powstania warszawskiego - czas i miejsce akcji

Obudowanie akcji kontekstem wspomnień wprowadza powstanie warszawskie 1944 r.

Pamiętnik z powstania warszawskiego

Pamiętnik z powstania warszawskiego” stanowi relacje ze zdarzeń, które miały miejsce między 1 sierpnia a 9 października 1944 roku.

Pamiętnik z powstania warszawskiego

Tekst Pamiętnika z powstania warszawskiego uzupełnia Dodatek (185-187) napisany przez autora w 1978 r.

PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, miesięcznik nauk.-lit.

PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, miesięcznik nauk. Osińskiego jako kontynuacja —> „Nowego Pamiętnika Warszawskiego".

Druga strona wojny w "Pamiętnikach z Powstania Warszawskiego"

"Pamiętnik" jest artystycznym zapisem osobistych doświadczeń autora z okresu powstania. Na specyfikę tego obrazu wpływa fakt, że Białoszewski nie był uczestnikiem powstania, dlatego tez nie opowiada o walce zbrojnej. Działania wojenne toczą się na drugim planie, na pierwszy wysuwa się walka o...

PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności, miesięcznik nauk.-lit.

PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności, miesięcznik nauk.

PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czasopismo społ.-kult.

PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czasopismo społ.

Subiektywne postrzeganie świata – pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze.

Chcę wspomieć w tej pracy jeszcze jeden utwór: Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Zginął 4 sierpnia 1944 roku, został pochowany na podwórzu ratusza, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pomnik warszawskiej Nike.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Zginął 4 sierpnia 1944 roku, został pochowany na podwórzu ratusza, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się pomnik warszawskiej Nike.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - RODZAJE I TYPY PAMIĘTNIKÓW

Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników:

−  pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia

−  pamiętniki pisane u schyłku życia

−  pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to tzw...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

1.  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego)

2.  kreślą realistyczny obraz życia stanu szlacheckiego w XVII wieku zabawy, pijatyki, bójki, pojedynki, rokosze, uczty...

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - TWÓRCY PAMIĘTNIKÓW W XVII W.

1.  Jan Chryzostom Pasek

>

3.  Bogusław Maskiewicz

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WARSTWA OBYCZAJOWA

Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów, dzięki żywości i barwności wysławiania się pamiętniki są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajowości tamtych czasów. 

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WZORCE OSOBOWE

Z pamiętników Jana Chryzostoma Paska wyłania się wzorzec osobowy szlachcica - ziemianina wiodącego spokojne życie, pełne towarzyskich, trochę rubasznych biesiad, wyróżniającego się wśród okolicznej szlachty głównie swym talentem do oswajania dzikiego ptactwa i zwierząt.

Zupełnie inny priorytet...

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...