pamięć krótkotrwała

pamięć krótkotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.k. zaczął być szerzej stosowany w psychologii pamięci w drugiej połowie XX w., częściowo obejmując zakresem znaczeniowym len rodzaj pamięci, który wcześniej określano jako pamięć...

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI

Kinga Lasoń Agata Kostrzewska Magdalena Szwajkowska grupa b ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI PAMIĘĆ funkcja psychiki wyrażająca się właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu, przechowywaniu i przypominaniu ubiegłego doświadczenia oraz informacji i wykorzystywaniu ich w określonych sytuacjach. Wyodrębnia się pamięć: · słowno-logiczną, · obrazową, · motoryczną i emocjonalną, · pamięć dowolną i ...

Pamięć

Agnieszka Salińska gr. II a Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej. Głównymi procesami pamięci są: zapamiętywanie, przechowanie i odtwarzanie. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości. Do głównych rodzajów ...

Formy pamięci autobiograficznej (Conway, 1996).

Pamięć okresów życia (okres nauki szkolnej, pierwsze małżeństwo). Pamięć ta ma charakter schematowy i bardzo ogólny. Zawiera raczej wiedzę na temat własnego życia niż zapis pamięciowy faktycznych doświadczeń. Zawartość tej pamięci jest dość podobna u różnych ludzi

Pamięć zdarzeń ogólnych...

Pamięć

Pamięć jest procesem, który w uczeniu się odgrywa rolę wiodącą. To proces gromadzenia i przechowywania różnych informacji i doświadczeń oraz wykorzystania ich w różnych sytuacjach życiowych. W pamięci wyróżniamy 4 rodzaje: 1. Rozpoznawanie - pamiętanie czegoś wtedy, kiedy jest to dostępne naszym zmysłom. Rozpoznajemy twarze swoich przyjaciół, utwory muzyczne, obrazy – czyli, zbiory bodźców fizycznych, które wcześniej zostały zarejestrowane przez nasze narządy ...

Bahricka i Karisa model pamięci

Bahricka i Karisa model pamięci - ekologiczny model badania procesów pamięciowych (ekologiczne podejście w badaniach pamięci), który zakłada, iż pamięć człowieka można opisać wymiarami: (a) pamięć epizodyczna - pamięć semantyczna; przy czym pamięć semantyczna w toku rozwoju osobniczego wyłania...

Pamięć a rozwiązywanie problemów

pamięć a rozwiązywanie problemów - problemem jest zadanie, którego człowiek nie jest w stanie rozwiązać za pomocą dostępnych aktualnie w pamięci i gotowych do stosunkowo łatwego wykorzystania informacji. Rozwiązywanie problemów jest funkcją umysłu (— system poznawczy), który w modelowej 

sytuacji...

Podaj dowody odrębności pamięci krótkotrwałej i trwałej

Badania nad tak zwanymi krzywymi pozycyjnymi:

*Badanym eksponuje się szereg elementów o długości znacznie przekraczającej pojemność pamięci krótkotrwałej, prosząc o zapamiętanie jak największej liczby elementów, a następnie sprawdza się które z elementów zostały najlepiej zapamiętane

*Efekt...

przeszukiwanie pamięci

przeszukiwanie pamięci - zespół operacji umysłowych, analogicznych do rozwiązywania problemów, ukierunkowanych na znalezienie w pamięci długotrwałej potrzebnej informacji (—scanning). Człowiek zapamiętując i odtwarzając z pamięci informacje uczy się różnych sposobów p.p. i odtwarzania potrzebnych...

Uczenie się i pamięć

W przypadku oceny sprawności pamięci pacjentów duże znaczenie posiada rozdzielenie pamięci na tak zwaną pamięć deklaratywną i proceduralną. Pamięć deklaratywna obejmuje obszar rzeczy, które są przeżywane lub ulegają procesowi uczenia się i niejako mogą być „recytowane". W przypadku pamięci...

Uczenie się i pamięć

Uczenie się jest procesem prowadzącym do zmiany zachowania w wyniku zdobywanego doświadczenia, pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia. Bazuje ono na tworzeniu w układzie nerwowym ośrodkowym śladów pamięciowych, umożliwiających świadome lub nieświadome przywoływanie zdarzeń, które miały...

Pamięć- czynniki ułatwiające zapamiętywanie i zapominanie

PAMIĘĆ Przez pamięć rozumiemy właściwość układu nerwowego, która umożliwia kształtowanie się i funkcjonowanie doświadczeń człowieka. Pamięć można podzielić na następujące fazy: zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie. 1. ZAPAMIĘTYWANIE Jest to zapisywanie odbieranych informacji w doświadczeniu. Dzieli się ono na: - mimowolne (dokonywane samorzutnie) - dowolne (dokonywane w sposób zamierzony) 2. PRZECHOWYWANIE Jest to proces, w toku którego magazynuje się ...

Osłabienie pamięci

Szczególnie charakterystyczną zmianą pojawiającą się u osób w podeszłym wieku jest osłabienie zdolności zapamiętywania (gromadzenia) informacji, wyrażające się zwiększeniem niezbędnego wysiłku oraz wydłużeniem czasu potrzebnego do przyswojenia sobie nowych wiadomości czy wyuczenia nowych...

Pamieci dyskowe - dyski twarde.

Pamięci dyskowe – dysk twardy. Historia Dzisiejsze dyski twarde są "dalekimi krewnymi" pamięci bębnowych. Pierwszym seryjnie produkowanym komputerem wyposażonym w tego rodzaju pamięć był Ferranti Mark I z 1951 roku. Dane przechowywane były na pamięci bębnowej o pojemności 650 000 bitów. Komputer zajmował dwie pięciometrowe szafy i jak na tamte czasy pracował z dużą szybkością. Proste operacje arytmetyczne przeprowadzał w milisekundowym czasie. Wykorzystywany był ...

Organizacja informacji w pamięci

organizacja informacji w pamięci - problem odnoszący się głównie do — pamięci długotrwałej. Może być rozpatrywany na poziomie systemów reprezentacji lub wewnętrznej struktury poszczególnych systemów. Przyjmuje się, że pamięć długotrwała jest zorganizowana w różne, powiązane ze sobą systemy, z...

Tulvinga model pamięci

Tulvinga model pamięci - koncepcja pamięci mieszcząca się w ramach modeli przetwarzania informacji (-modele pamięci). Pamięć długotrwała według tego modelu składa się z trzech systemów: ->-pamięci proceduralnej, -"-pamięci semantycznej i pamięci epizodycznej; podstawowym systemem jest pamięć...

zaburzenia pamięci

zaburzenia pamięci - znaczne obniżenie w stosunku do normy sprawności funkcjonowania pamięciowego; bywają trudne do ustalenia, gdyż brak ostro zdefiniowanych granic oddzielających normę od patologii. Z.p. mogą występować w każdej z trzech faz pamięci oddzielnie, nie upośledzając przy tym pozostałych...

Bema pamięci żałobny-rapsod

Utwór został napisany w 1851 r. dla uczczenia i upamiętnienia rocznicy śmierci Józefa Bema. Zawarte w tytule określenie gatun­kowe – rapsod – wprowadza patetyczny nastrój pieśni o wielkim generale. Utwór poprzedza motto zawierające słowa: ...Przysięgę oj­cu złożoną aż po dzień dzisiejszy tak...

Pamięć a hipnoza

pamięć a hipnoza - hipnoza jest przejściowym stanem zmienionej świadomości, wywołanym przez sugestie hipnotyzera; jej natura nie jest dotąd wyjaśniona. Hipnoza jest stosowana m.in. jako jedna z metod badania pamięci; np. dorośli w stanie hipnozy mogą dokładniej niż na jawie przypomnieć sobie wczesne...

pojemność pamięci

pojemność pamięci - jeden z parametrów pamięci, ze względu na które w wielomagazynowych koncepcjach pamięci dokonuje się wyodrębnienia różnych rodzajów (magazynów) pamięci. Zakłada się, iż- pamięć ultrakrótkotrwała przechowuje pełne sensoryczne odwzorowanie bodźca w formie nie przetworzonej bądź...