Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

*Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla)

* Neohulliści:

- A. Amsel

- F. Logan

- N. Miller

- O.H. Mowrer

- K. Spence

- A. Wagner

* Hull chciał stworzyć systematyczną teori warunkowania klasycznego i instrumentalnego dla wyjaśnienia zach ludzi i zwierząt

* Teoria: E =...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

- Krytyk, ale behawiorysta

- Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

- 2 eksperymenty

- eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - B.F. Skinner

- Radykalny Behawiorysta

- Walden Two, Beyond Freudom and Dignity, Werbal Behaviour

- Nazwał warunkowanie instrumentalne sprawczym. Zwierzaki emitują R w niektórych sytuacjach bez żadnego widocznego B, który by je kontrolował – to są R sprawcze

- Skrzynka Skinnera

- Nie uznaje powiązania B-R, ale uznaje...

Opisz model pamięci krótkotrwałej Sperlinga

Inf -> P ikoniczna/echoniczna ->Skanner _> magazyn P krótkotrwałej

*Skanner: przeszukuje P sensoryczną, wykorzystuje do tego pr uwagowe

*MPK: jego zadaniem jest krótkotrwałe przechowywanie inf

Omów teorie zapominania w pamięci krótkotrwałej

*Teoria zanikania: w miarę upływu czasu ślad pamięciowy staje się coraz mniej wyrazisty

*Teoria interferencji: zapominanie wynikiem zakłócania śladu pamięciowego przez inne informacje

-Interferencja retroaktywna – zapamiętywanie nowych informacji kosztem starych informacji

-Interferencja pro aktywna –...

Strukturalne Modele pamięci

ULTRAKRÓTKOTRWAŁA (UTM- pojemność 18 elementów,czas:o,5-2 sek. ścisła ze względu na modalność fonetyczną(mowa),echoliczną(dźwięk),rejestruje fiz. Cechy bodźca)

KRÓTKOTRWAŁA (STM- czas ok.20sek.pojemność 7+/-2,kod ma charakter akustyczny(dźwięk)

TRWAŁA (LTM- nieograniczona pojemność i czas...

Uczenie się i nauczanie / pamięć

Uczenie się we właściwym sensie tego słowa odnosi się do tych form zachowania, które są zaprogramowane w wyniku uczenia się. Prototypem elementarnego uczenia się, które jeszcze w znacznym stopniu wykorzystuje reakcje wrodzone, jest warunkowanie klasyczne, tzw. pawłowowskie. Najprostszą formą uczenia się nowych reakcji jest warunkowanie instrumentalne. Bardziej złożone formy uczenia się, jak nabywanie różnych umiejętności, uczenie się znajdowania drogi w labiryncie,