Pamięć

Pamięć jest procesem, który w uczeniu się odgrywa rolę wiodącą. To proces gromadzenia i przechowywania różnych informacji i doświadczeń oraz wykorzystania ich w różnych sytuacjach życiowych. W pamięci wyróżniamy 4 rodzaje: 1. Rozpoznawanie - pamiętanie czegoś wtedy, kiedy jest to dostępne naszym zmysłom. Rozpoznajemy twarze swoich przyjaciół, utwory muzyczne, obrazy – czyli, zbiory bodźców fizycznych, które wcześniej zostały zarejestrowane przez nasze narządy ...

Rodzaje pamięci

I.Pamięć gatunkowa Niektóre proste reakcje niezależne od indywidualnego doświadczenia (różne odruchy bezwarunkowe). Reakcje te stają się podłożem, na którym wytwarzają się odruchy warunkowe. Pewne struktury czynnościowe przekazywane są genetycznie. U zwierząt jest ich więcej. Złożone łańcuchy odruchów bezwarunkowych składają się na tzw. Czynności instynktowne np. budowanie gniazd u ptaków. Czynności te aktualizują się w następnych pokoleniach, nie zawsze ...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia

Ludzie, tak jak i zwierzęta, korzystają z doświadczenia indywidualnego oraz gatunkowego. Pozwala to uniknąć popełnionych niegdyś błędów, a także wybrać spośród możliwych sposobów reagowania te, które okazały się skuteczne. Bez zdolności do przechowywania, a więc zatrzymywania w pamięci przyswojonych treści, człowiek dysponowałby tylko teraźniejszością, nie miałby przeszłości. Swoich doświadczeń nie mógłby wykorzystywać do kształtowania przyszłości .

Pamięć- czynniki ułatwiające zapamiętywanie i zapominanie

PAMIĘĆ Przez pamięć rozumiemy właściwość układu nerwowego, która umożliwia kształtowanie się i funkcjonowanie doświadczeń człowieka. Pamięć można podzielić na następujące fazy: zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie. 1. ZAPAMIĘTYWANIE Jest to zapisywanie odbieranych informacji w doświadczeniu. Dzieli się ono na: - mimowolne (dokonywane samorzutnie) - dowolne (dokonywane w sposób zamierzony) 2. PRZECHOWYWANIE Jest to proces, w toku którego magazynuje się ...

Pamięć jako zdolność i jako proces. Strelau J., Psychologia tom

PAMIĘĆ Pamięć to zdolność do zapamiętywania, przechowywania, przypominania, rozpoznawania i lokalizacji czegoś z przeszłości . Możemy rozpatrywać ją na dwa sposoby: jako proces składający się z wielu faz lub jako właściwość jednostki. Rozpatrując pamięć jako proces skupiamy uwagę na jej uniwersalnych cechach gdy pamięć zaś analizujemy jako właściwość jednostki to większą wagę przypisujemy cechom lub różnicom indywidualnym. Pamięć jest procesem ...

Wpływ pamięci i procesów uwagi na spostrzeganie i rozumienie zachowań innych osób.

WPŁYW PAMIĘCI I PROCESÓW UWAGI NA SPOSTRZEGANIE I ROZUMIENIE ZACHOWAŃ INNYCH OSÓB. 1. UWAGA. Uwaga jest mechanizm redukcji nadmiaru informacji1. Jest ona w stanie przetworzyć tylko ułamek tego co jest jej dostępne i dlatego jest zmuszona kontrolować proces odbioru i przetwarzania informacji, aby uniknąć nadmiernego przeładowania i niebezpiecznych skutków nadmiaru docieranych informacji. Uwaga jest mechanizmem, który pozwala nam spostrzegać tylko część bodźców, pozwala ...

Umysł, wyobraźnia, pamięć

Wrażenie jest to pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka. Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną. Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń. Zapamiętywanie - jest to czynność i pierwsza faza procesu pamięciowego tzw.

Pamięć

Pamięć PROCESY ORIENTACYJNO- POZNAWCZE Wrażenie- elementarne zjawisko psychiczne, pierwszy proces jaki się dokonuje, odzwierciedlenie w świadomości czegoś, co jest odbierane za pomocą narządów zmysłów. Dotyczy to odebrania pojedynczej cechy, jakiegoś zjawisk. Wrażenia odbierane przez receptory są zależne od odległości: z daleka: telereceptory z bliska: kontaktoreceptory Za pomocą narządów zmysłów korzystamy ze wszystkich rodzajów wrażeń Spostrzeżenie- to ...

Pamięć jej cechy, rodzaje i typy

PAMIĘĆ Pamięć często bywa określana jako właściwość zachowawcza organizmu, polegająca na gromadzeniu i przechowywaniu zdobytego doświadczenia oraz wykorzystywanie go w różnych sytuacjach. Powszechnie odnosi się do terminu uczenia się, stanowi ona bowiem podstawę tego procesu. Dzięki pamięci nabywamy różnorodne informacje, przyswajamy wiedzę o świecie oraz umiejętności i sprawności. Jest ona właściwością psychiczną, umożliwiającą kształtowanie się i ...

Uczenie się i nauczanie / pamięć

Uczenie się we właściwym sensie tego słowa odnosi się do tych form zachowania, które są zaprogramowane w wyniku uczenia się. Prototypem elementarnego uczenia się, które jeszcze w znacznym stopniu wykorzystuje reakcje wrodzone, jest warunkowanie klasyczne, tzw. pawłowowskie. Najprostszą formą uczenia się nowych reakcji jest warunkowanie instrumentalne. Bardziej złożone formy uczenia się, jak nabywanie różnych umiejętności, uczenie się znajdowania drogi w labiryncie,

Pamięć

Agnieszka Salińska gr. II a Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej. Głównymi procesami pamięci są: zapamiętywanie, przechowanie i odtwarzanie. Człowiek ma zdolność do zapamiętywania nie tylko wrażeń zmysłowych i symboli, ale również do przechowywania obrazu własnej świadomości. Do głównych rodzajów ...

Pamieci dyskowe - dyski twarde.

Pamięci dyskowe – dysk twardy. Historia Dzisiejsze dyski twarde są "dalekimi krewnymi" pamięci bębnowych. Pierwszym seryjnie produkowanym komputerem wyposażonym w tego rodzaju pamięć był Ferranti Mark I z 1951 roku. Dane przechowywane były na pamięci bębnowej o pojemności 650 000 bitów. Komputer zajmował dwie pięciometrowe szafy i jak na tamte czasy pracował z dużą szybkością. Proste operacje arytmetyczne przeprowadzał w milisekundowym czasie. Wykorzystywany był ...

Budowa i zasada działania pamięci taśmowych.

SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Co to jest pamięć 3. Zastosowanie 4. Przyczyny utraty danych 5. Historia pamięci taśmowych 6. Technologie taśmowe 6.1 Technologia DAT 6.2 Technologia SLR 6.3 Technologia DTL 6.4 Technologia SUPER DTL 6.5 Technologia Ultrium LTO 7.Rynek pamięci taśmowych 7. Zakończenie 9. Literatura 1. Wstęp Celem naszej pracy jest opisanie, przedstawienie i porównanie pamięci taśmowych, które służą do archiwizacji danych. Archiwizacja ...

Pamięć flash

Obecnie, pamięć flash staje się przyczyną rewolucji w budowie urządzeń elektronicznych, dzięki takim cechom jak nieulotność, możliwość wielokrotnego zapisu, oraz duża pojemność. Przywódcą tej rewolucji jest AMD — firma, produkująca pamięci flash wyposażone w nowe, innowacyjne funkcje, zużywające mniej energii, umieszczane w różnorodnych obudowach o niewielkiej objętości. Na wszystkie produkowane pamięci flash, AMD udziela gwarancji obejmującej milion cykli ...

Atkinsona i Shiffrina model pamięci

Atkinsona i Shiffrina model pamięci - model zaliczający się do tych  modeli wielomagazynowych, w których wyróżnia się trzy struktury utrzymujące informacje: pamięć ultra krótkotrwałą (rejestr sen-soryczny),  pamięć krótkotrwałą i ->-pamięć długotrwałą. W toku przetwarzania informacje są...

Bahricka i Karisa model pamięci

Bahricka i Karisa model pamięci - ekologiczny model badania procesów pamięciowych (ekologiczne podejście w badaniach pamięci), który zakłada, iż pamięć człowieka można opisać wymiarami: (a) pamięć epizodyczna - pamięć semantyczna; przy czym pamięć semantyczna w toku rozwoju osobniczego wyłania...

Biochemiczne podłoże pamięci

biochemiczne podłoże pamięci - neurofizjologiczne badania nad mechanizmami zapamiętywania, przechowywania i przypominania dowodzą istotnej roli kwasów nukleinowych i białek w kształtowaniu się wiedzy gatunkowej i osobniczej. Udowodniono m.in,, iż -*- pamięć gatunkowa jest zakodowana w strukturze kwasu...

Collinsa i Loftus model pamięci

Collinsa i Loftus model pamięci (model rozprzestrzeniania się aktywacji, ang. spreading-activation model) - najbardziej rozwiń ięij ->- model sic l'u iwy pamięci semantycznej, stanowiący poprawioną wersję -"-Collinsa i Quilliana modelu pamięci. W modelu tym, podobnie jak we wcześniejszej wersji, struktura...

Collinsa i Ouiiliana model pamięci

Collinsa i Ouiiliana model pamięci - znany pod nazwą modelu TLC (ang. Teachable Language Com-prehender); model sieciowy pamięci semantycznej (modele sieciowe), który zakłada, że w pamięci zostały zakodowane trzy rodzaje informacji: jednostki, ich cechy oraz połączenia między jednostkami a cechami. Dwa...

Craika i Lockharta koncepcja pamięci

Craika i Lockharta koncepcja pamięci (koncepcja poziomów przetwarzania, koncepcja głębokości przetwarzania) - popularna alternatywna koncepcja w stosunku do wielomagazynowych modeli pamięci. Zakłada, że ślad pamięciowy jest ubocznym produktem procesów przetwarzania informacji, a jego cechy, takie jak kod i...