MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej...

TEORIA PAMIĘCI Tulvinga

Pamięć składają się z 3 uporządkowanych hierarchicznie i powiązanych systemów pamięciowych:

PAMIĘĆ PROCEDURALNA(przechowuje nawyki, obszerna, jest podst., funkcjonuje niezależnie)

P.SEMANTYCZNA(wiedza o świecie)

P>EPIZODYCZNA(epizody z życia osobistego).

Między systemami nie ma granic, a...

PAMIĘĆ PROCEDURALNA A DEKLARATYWNA

PAMIĘĆ DEKLARATYWNA (Posiadamy ją lub nie, nabywana dyskretnie, można ją zakomunikować werbalnie, twierdzenia, wiedza dostępna bezpośrednio, świadoma)

P.PROCEDURALNA(można ją posiadać w różnym stopniu, nabywana podczas czynności, demonstruje się ja, wiedza nabywana pośrednio, produkcja...

PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA I JAKIE SĄ JEJ FORMY

To zapis indywidualnych doświadczeń z przeszłości, Informacje są uporządkowane.

NARRACJE WREBALNE(hist. dotyczące naszej przeszłości)ELEMENTY OBRAZOWE(dotyczą zdarzeń rzeczywistych i wymyślonych) EMOCJE(mogą skupić uwagę na jednym aspekcie zdarzenia)

Organizacja informacji w pamięci...

Funkcje pamięci krótkotrwałej (STM)

Zawiera inf. o tym co spostrzegliśmy przed chwilą.

Inf. utrzymuje się w niej ok. 20 s. o ile nie poświecimy jej więcej uwagi.

Ograniczona pojemność krótkiego przekazu w pamięci krótkotrwałej jest określana jako zakres pamięci bezpośredniej.

Pojemność pamięci krótkotrwałej...

Czym jest pamięć?

Pamięć o wiele łatwiej zdefiniować niż inteligencję, a jest ona równie ważna w procesie uczenia się. Jest to zdolność zachowywania tego, czego się nauczyliśmy w ten sposób, by móc przywoływać informacje, gdy będą one potrzebne. W procesie uczenia się nasza zdolność do zapamiętywania...

Co to jest pamięć krótkotrwała?

Pamięci krótkotrwałej używamy do zachowywania informacji, która jest potrzebna przez kilka sekund, ale o której później zapominamy - na przykład numer telefonu, który właśnie chcemy wykręcić. Dwie cechy charakterystyczne pamięci krótkotrwałej uniemożliwiają wykorzystanie jej jako magazynu...

Funkcja pamięci ROM, RAM, cache i buforów

ROM – pamięć stała tylko do odczytu, zawiera zestaw programów służących do sterowania pracą komputera, jej zawartość nie ginie, nie jest kasowana. Sprawdza konfigurację komputera, testuje i uruchamia status urządzeń, inicjuje pracę systemu operacyjnego, przekazuje komunikaty o błędach. Rozkazy z tej...

Urządzenia i podstawowe parametry pamięci zewnętrznej

Pamięci dyskowe – FDD (1,44 MB):

- Pamięci typu ZIP (20-100 MB): HIDD 200 MB

- Dyski twarde HD (20 GB): wymienne i wbudowane na stałe

- Kompakt dyski CD-ROM (pamięć stała), CD-DA (dźwiękowe), DVD (video): magnetyczne, magnetooptyczne, optyczne, rodzaje: CDR (można na nich coś zapisać)...

BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD

BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD (inc. „Czemu, Cieniu,odjeżdżasz"), wiersz C. Norwida, powst. jesienią 1851 kuuczczeniu rocznicy zgonu (10 XII 1850) gen. J. Bema, bohaterapowstania listopadowego, kontynuującego walkę „za wolnośćnaszą i waszą'' we Francji i Portugalii, w czasie Wiosny Ludów- w obronie Wiednia...

Wymień typy pamięci według rodzajów zapamiętywanych bodźców oraz czasu przechowywania informacji

 

Pamięć – jest właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu doświadczenia oraz wykorzystywaniu go w różnych sytuacjach.

Funkcja pamięci nie ogranicza się tylko do percepcji zjawisk ze świata zewnętrznego, ale rozciąga się też na popędy i tendencje osobowości. Tak więc...

Jak postawa może wpłynąć na pamięć?

 

Pamięć jest własnością układu nerwowego pozwalającą na przechowywanie w świadomości człowieka śladów przeżytych doświadczeń. Łatwiej i lepiej zapamiętujemy treści będące w sferze zainteresowań, treści wiążące się z doświadczeniami dotychczasowymi. Najlepszym sposobem zapamiętywania...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

 

Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system,

wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości.

Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej, dla kultury, jest pismo .

Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy...

Związek emocji z funkcjonowaniem pamięci

 

Każdego dnia robimy mnóstwo trywialnych rzeczy i nie ma najmniejszego sensu obciążać nimi pamięci. Z punktu widzenia organizmu trzeba natomiast pamiętać o sprawach ważnych. To właśnie emocje pozwalają nam odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.

 

1.Emocje często towarzyszą zawiedzionym...

Porównaj dwie wybrane koncepcje pamięci operacyjnej

 

Pamięć operacyjna (robocza)- jest zdolnością do przechowywania i manipulacji informacjami podczas krótkiego czasu. Ta zdolność podkreśla złożone rozumowanie i jest ogólnie uważana za cechę indywidualną. Zdolność do zachowywania i manipulacji informacjami pamięci operacyjnej zależy od kory...

Efekt pierwszeństwa i świeżości w procesach pamięci

 

Efekt świeżości - wyższe prawdopodobieństwo odtwarzania bodźców z końca listy np. słów. Wyjaśniany udziałem pamięci krótkotrwałej w odtwarzaniu materiału. Jest silnie podatny na upływ czasu i interferencji innymi.

Efekt świeżości jest związany z heurystyką dostępności. Informacje odebrane...

Długotrwałe umowy o usługi

Charakterystyka

Szczególnym rodzajem umów są długotrwałe umowy o usługi. Należą do nich przede wszystkim takie usługi jak: budowlane, montażowe, remontowe, doradcze oraz te, które są objęte okresem umowy dłuższym niż 6 miesięcy. Z punktu widzenia rachunkowości są one specyficznie księgowane, a...

PAMIĘĆ

 

PAMIĘĆ gr. mneme; łc. memoria; ang. memory; fr. memoire; nm. Geddchtnis, Erinnerung

1. psych, t. pozn. Zdolność do odtwarza­nia sobie lub do rozpoznawania tego, co minione, a co było niegdyś przedmiotemspostrzegania lub działania, treścią prze­żywania, jako przeszłość utrwalona i prze­chowywana...

ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI

Kinga Lasoń Agata Kostrzewska Magdalena Szwajkowska grupa b ĆWICZENIA ROZWIJAJĄCE PAMIĘĆ WZROKOWĄ I SŁUCHOWĄ U DZIECI PAMIĘĆ funkcja psychiki wyrażająca się właściwością zachowawczą, polegającą na gromadzeniu, przechowywaniu i przypominaniu ubiegłego doświadczenia oraz informacji i wykorzystywaniu ich w określonych sytuacjach. Wyodrębnia się pamięć: · słowno-logiczną, · obrazową, · motoryczną i emocjonalną, · pamięć dowolną i ...

Ocena długotrwałych sytuacji organizacyjnych

Spis treści: Wstęp 1.Pojęcie sytuacji organizacyjnych 2.Znaczenie i podział sytuacji organizacyjnych w procesie aktywizacji studentów 3.Analiza długotrwałych sytuacji organizacyjnych Podsumowanie Bibliografia W tej pracy chciałabym przedstawić problematykę znaczenia i oceny długotrwałych sytuacji organizacyjnych w procesie aktywizacji studentów. Jednak aby przybliżyć ten problem trzeba by na wstępie wyjaśnić terminologię i podstawowe pojęcia dotyczące tego ...