PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - TEORIA INTERFERENCJI ASOCJACYJNEJ

Gdy prezentowany jest jakiś element, np. bodziec w parze skojarzeń, okazuje się on źródłem aktywizacji zapisu pamięciowego, który koduje tę parę skojarzeń.

Każdy element (jak bodziec żaba) ma określoną zdolność aktywizowania zapisów pamięciowych. Zatem jeśli jakiś element jest...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZWIĄZKI Z TEORIĄ RESCORLI - WAGNERA

Przy zastosowaniu teoria uczenia się Rescorli- Wagnera do warunkowania instrumentalnego siła asocjacji pomiędzy bodźcem i reakcją zmieniła się zgodnie z następującym równaniem:

∆V = α (λ – ΣV)

gdzie α to tempo uczenia się; λ to maksymalna siła asocjacji; a ΣV to suma istniejących sił...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ ROZPOZNAWCZA I LICZNE WSKAZÓWKI

- Eksperyment Andersena:

* Badani uczyli się faktów w stylu,, jakaś osoba znajduje się w określonym miejscu”

* Zdania poprzedzone były 2 cyframi ( pierwsza oznaczała w ilu zdaniach pojawia się dany zawód, druga w ilu zdaniach pojawia się lokalizacja)

* Badani uczyli się tekstu do chwili bezbłędnego...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - SIŁA BODŹCÓW I INTERFERENCJA

Siła zapisu pamięciowego i siła asocjacji sumują się, aby wywołać ogólną aktywację.

Interferencja nie znika w miarę nabywania praktyki. Dowód badanie z roz 6 (Lekarz nienawidzi prawnika)→ nawet po 25 dniach występowały znacząco gorsze efekty dla materiału interferencyjnego...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZE WSPOMNIENIAMI PRZEDEKSPERYMENTALNYMI

- Uczenie się inf w laboratorium powinno interferować z tym, co badani pamiętali przed eksperymentem. Pamiętanie tych inf może być tak silne, że nie wpłynie zapewne na prawdopodobieństwo odtworzenia ich, ale powinno być możliwe do wykrycia w pomiarach czasu atencji.

- Eksperyment Peterson i Potas :...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZWIAZANA Z KONTEKSTEM

- Można uzyskać interferencję pomiędzy materiałem, które zdaje się nie mieć żadnych wspólnych elementów. Może łączyć go bowiem kontekst.

- Wskazówki kontekstowe są elementami ogólnej syt uczenia się, które ulegają powiązaniu z zapisem pamięciowym. Istnieje wiele potencjalnych wskazówek...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - CZY ZAPOMINANIE JEST WYŁĄCZNIE SKUTKIEM INTERFERENCJI?

- Istnieją dowody na to, że wcześniejsze uczenie się może mieć bardzo silny wpływ na wywoływanie zapominanie.

- Badania Keppel, Postman i Zavortnik-

* Badani uczyli się 36 list par skojarzeń (10 par pospolitych słów) w odstępach dwudniowych.

* Tuż przed uczeniem się nowej listy sprawdzano...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU O ZABARWIENIU EMOCJONALNYM

HIPOTEZA REPRESJI FREUDA

- Ludzie aktywnie wypierają nieprzyjemne wspomnienia.

- Represja jest bardziej powszechna i nie wymaga ekstremalnie negatywnych sytuacji.

- Represja jest głównym czynnikiem wywołującym zapominanie.

- Badanie Lotus i Burns

* badali, jak urzędnicy bankowi pamiętają film o napadzie...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POBUDZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Krytyczną dla przechowywania zmienną mogą być nie negatywne emocje powiązane z materiałem, ale pobudzenie wywoływane przez ten materiał u badanego.

- Badanie Kleinsmith i Kaplan

* prosili badanych o uczenie się neutralnych par skojarzeń i monitorowali ich reakcję galwaniczną skóry, aby określić...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

- Esterbrook opracował analizę wpływu wysokiego pobudzenia na wiarygodność zeznań naocznych świadków

- Dokonał przeglądu badań nad pobudzeniem u zwierząt, które wykazały, ze skutkiem pobudzenia jest zwężenie pola uwagi.

* E.E. Johnson wykazał, że zwierzęta pozbawione wody wykazują gorsze utajone...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Uczenie się i adaptacja

Uczenie się jest podstawową formą działalności człowieka w każdych warunkach.

Istnienie jakiejkolwiek kultury zależy od zdolności nowych jej członków do uczenia się nowych umiejętności itp.

Człowiek jest plastyczny w zachowaniu. Nie ma on monopolu na uczenie się. Prymitywne...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Podejście behawiorystyczne i poznawcze

- Uczenie się związane jest z behawiorystycznym nurtem badań, a pamięć z nurtem poznawczym (kognitywnym)

- Behawioryzm pojawił się w USA na początku XXw.

* Utrzymywali, że mówienie o tym, co dzieje się w umyśle niższych organizmów (szczury)jest nienaukowe

* Pojęcie uczenia się było centralne dla...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Definicje uczenia się i pamięci

- Uczenie się jest procesem, poprzez który, na skutek doświadczenia, zachodzą względnie trwałe zmiany w potencjale zachowania.

* PROCES: Uczenie się odnosi się do procesu zmiany, a pamięć do rezultatu tej zmiany.

* WZGLĘDNIE TRWAŁE: Zmiana jest względnie trwała, co ma wykluczyć przemijające zmiany...

PODEJŚCIA DO UCZENIA SIĘ I PAMIĘCI - Historia badań nad uczeniem się i pamięcią

Jednym z powodó zainteresowania uczeniem się była teoria ewolucji Darwina (O pochodzeniu gatunkó,1859) – selekcja naturalna zmieniła gatunki by były lepiej przystosowane do środowiska w którym zyją.

Badania nad uczeniem się i pamięcią zostały zapoczątkowane przez Ebbinghausa, Pawłowa i...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Herman Ebbinghaus

O pamięci 1885

Przeprowadził pierwsze ściśle naukowe badania nad pamięcią

Sam był obiektem swoich badań

Uczył się serii bezsensownych sylab (trigramy spólgłoska-samogłoska-spółgłoska), które nie są powiązane z wcześniejszym doświadczeniem

Wykrył krzywą przechowania...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Iwan Pietrowicz Pawłow

Warunkowanie klasyczne (nie opisuje dokładnie bo znamy)

Warunkowa reakcja emocjonalna (CER) – gdy zwierzakowi podaje się B awersyjny (wstrząs) reaguje on w charakterystyczny sposób: wzrasta tempo uderzeń serca, podnosi się ciśnienie krwi, wydzielają się hormony. Zwierzę ma tendencję do...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward L. Thorndike

- Skrzynka problemowa

- Warunkowanie instrumentalne – R jest wykonywana w celu uzyskania wzmocnienia. Wzmocnienie jest uwarunkowane wykonaniem R

- Prawo efektu

- Prawo ćwiczenia – początkowo uważał, iż ćwiczenie związków B-R wzmacnia je. Potem: samo ćwiczenie nie ma korzystnego wpływu a tylko nagradzane...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Clark L. Hull

*Lata 30 – 70 XX w – zdominowane przez wielkie teorie uczenia się (Hulla)

* Neohulliści:

- A. Amsel

- F. Logan

- N. Miller

- O.H. Mowrer

- K. Spence

- A. Wagner

* Hull chciał stworzyć systematyczną teori warunkowania klasycznego i instrumentalnego dla wyjaśnienia zach ludzi i zwierząt

* Teoria: E =...

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

- Krytyk, ale behawiorysta

- Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

- 2 eksperymenty

- eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter...