Program zmierzający do ograniczenia w środowisku młodzieży palenia tytoniu.

SCENARIUSZ PROGRAMU TEMAT: Nikotyna, czyli niewola na własne życzenie. HASŁO: Gimnazjum bez papierosa. CZAS TRWANIA: 1 godzina. ADRESACI: uczniowie gimnazjum. CEL GŁÓWNY: • Zminimalizowanie odsetka osób palących w populacji uczniów gimnazjum CELE SZCZEGÓŁOWE: • Dostrzeganie przyczyn i skutków nałogów • Kształtowanie poczucia własnej wartości • Wskazywanie szkodliwości zażywania nikotyny dla życia i zdrowia • Przedstawienie korzyści ...

Nikotynizm - skutki palenia tytoniu

Nikotynizm – skutki palenia tytoniu. Ocenia się, że 1/3 ludzi na świecie to palacze tytoniu. Palenie tytoniu urosło do rangi poważnego problemu zdrowotnego, psychicznego i ekonomicznego. Powoduje to fakt, że palenie tytoniu i sam dym tytoniowy wraz z zawartymi w nim substancjami szkodliwymi jest przyczyną uzależnień psychicznych i farmakologicznych oraz chorób odtytoniowych. Od kilku lat Polska jest obszarem wzmożonej aktywności międzynarodowych korporacji tytoniowych.

Choroby związane z paleniem tytoniu

Liczne badania światowe wykazały związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy Paleniem tytoniu a rozwojem chorób. Wynik ten był do przewidzenia znając skład dymu tytoniowego jak i zasięg jego wpływu. Paląc papierosy wszystko jedno czy lekkie czy mocne narażamy się na rozwój wielu często śmiertelnych chorób...

Palmy

Palmy są roślinami jednoliściennymi i są jedną z dwóch rodzin w tej podgromadzie, do któ­rych należą głównie gatunki drzewiaste. Palmy mo­gą być bardzo wysokimi roślinami i mają wygląd drzew. Mimo że ich łodygi - kłodziny - są grube i twarde, to jednak nie ma w nich kambium odpo­wiadającego...

Palenie tytoniu i picie alkoholu

Palenie tytoniu jest najważniejszym ze znanych kancerogennych czynników środowiskowych. Ten nałóg jest odpowiedzialny za co najmniej 90% (!) zachorowań na raka płuca, ale także w podobnym odsetku za zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku. Również znaczna część zachorowań na raka...

Palenie tytoniu w ciąży

Według Światowej Organizacji Zdrowia jest poi twierdzone, że w związku z paleniem papierosów ginie mrocznie jeden milion ludzi na świecie. Udowodniono, że w dymię m innych pozostałościach po spaleniu tytoniu znajdują się substancje rakotwórcze i toksyczne. Udowodniono związek przyczynowy z wieloma...

Palenie papierosów w miejscach publicznych - artykuły , scenariusz zajęć, końcowe pytania

Scenariusz zajęć: Wstęp: Krótka pogadanka „ co sądzisz o paleniu papierosów w miejscach publicznych?” Rozwinięcie: przedstawienie treści artykułów z gazet dotyczących palenia; Źródło: Gazeta Prawna „Senat: jeżeli w restauracji są dwa pomieszczenia, jedno może być dla palących” Właściciele restauracji z co najmniej dwoma salami konsumpcyjnymi będą mogli w jednej z nich umożliwić klientom palenie tytoniu - senacką poprawkę o tej treści do tzw. ustawy ...

Wpływ palenia tytoniu i nadużywania alkoholu na zdrowie.

Palenie tytoniu jest jednym z głównych i najbardziej rozpowszechnionych znanych czynników ryzyka wielu chorób, który można wyeliminować. Papierosy są jedynym sprzedawanym legalnie na całym świecie- produktem rakotwórczym. Pomimo prowadzonej na całym świecie kampanii antynikotynowej młodzież w wieku szkolnym często sięga po papierosy nie zdając sobie sprawy z tego, jakie to może mieć skutki w przyszłości. Paląc wyroby tytoniowe szkodzi nie tylko sobie, ale również ...

Palenie a karmienie piersią

Szkodliwe substancje z dymu tytoniowego przechodzą do mleka kobiety - jego jakość zdecydowanie się zmniejsza. Nałogowe palenie może prowadzić do zmniejszenia produkcji mleka. Szkodliwe substancja zawarte w mleku matki mogą być przyczyną zaburzenia okresów snu i czuwania (skrócenie okresów snu) u dziecka...

Szkodliwość palenia papierosów

Stopień szkodliwości palenia tytoniu zależy przede wszystkim od wieku palacza, od indywidualnych cech jego organizmu oraz od liczby i jakości wypalanych papierosów. Przez specyficzne działania na poszczególne układy składniki tytoniu wywierają szkodliwy wpływ na organizm, powodując nie tylko występowanie chorób, lecz przede wszystkim zmniejszając sprawność funkcjonalną całego ustroju palacza. Nałogowe palenie osłabia czynności narządów zmysłów - wzroku, słuchu,

Palenie tytoniu

palenie tytoniu; nikotynizm; nie na­leży do grupy wielkich toksykomanii, a jest raczej nawykiem, którego przer­wanie daje u niektórych osób przyk­re, lecz niewielkie objawy abstynencji. P. t. silnie koreluje z alkoholizmem i narkomaniami, dlatego jest zalicza­ne do zespołu politoksykomanii. U młodzieży...

PALMY

PALMY (Palmae) — rośliny jcdnoliścienne z rodzinypalmowatych. Jako rośliny ozdobne najczęściejspotykane są dwa rodzaje palm: Phoenixj Howea (Kentia). Phoenix ma liście pierzaste,osadzone na krótkich ogonkach, o odcinkachprawie jednakowej długości; Howea ma liścietakże pierzaste, lecz długoogonkowe i...

Co to jest bierne palenie?

Wdychanie dymu tytoniowego pochodzącego z papierosów wypalanych przez osoby trzecie (tzw. bierne palenie) stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla zdrowia. Naukowcy stwierdzili, że „bierni palacze" podlegają zwiększonemu ryzyku raka płuc, astmy i rozedmy.

PALENIE TYTONIU

Serce i płuca to szczególnie ważne organy człowieka. To przede wszystkimza pośrednictwem płuc, których powierzchnia u przeciętnego człowiekawynosi około 100 m.kw. kontaktujemy się ze środowiskiem zewnętrznym.Jeżeli powietrze, którym oddychamy, jest zatrute, zatruwana jest takżekrew rozprowadzona na...