Palestyna

Palestyna

Czytaj Dalej

SYTUACJA POLITYCZNA PALESTYNY

Po śmierci Heroda Agrypy cała Palestyna dostała się pod władzę prokuratora rzymskiego- Porywy nacjonalizmu i mesjanizmu, zaostrzone przez niezręczność i ucisk władzy prokuratorskiej, doprowadziły do nieszczęsnej rewolty w latach 66-70 i do zburzenia Jerozolimy oraz świątyni przez legiony Tytusa.

Geneza sporu o Palestynę

W czasie I wojny światowej cały Bliski Wschód, a więc i Palestyna nabrał znaczenia dla europejskich mocarstw. Dzięki naciskom Rosji podpisano, że powojenna Palestyna będzie pozostawać pod zarządem międzynarodowym.

Historia Palestyny

Wkroczyli nastepnie do Palestyny i tu musieli stoczyc walke z ludami, ktore ja poprzednio zamieszkiwaly. Religia Zydow Mieszkancy Palestyny wyznawali religie odmienna od religii innych ludow starozytnego Wschodu.

Palestyna

Podzielona na górną i dolną, Galileja była najżyźniejszą i najgęściej zaludnioną częścią Palestyny.

ŚWIATOWA WOJNA l W PALESTYNIE 1917--1918.

Po wyparciu Turków z Egiptu (patrz światowa wojna i w egipcie 1914-1917) Ang­licy ruszyli za nieprzyjacielem do Palestyny. Po wiekach tureckiego panowania Palestyna została protektoratem brytyjskim.

AKKA, turec. forteca w Palestynie, nad M. Śródziemnym

Uważana za „klucz do Palestyny”, była oblegana przez Bonapartego od 18 III do 20 V 1799. pomyślnie zdołały przejść z Egiptu do Palestyny i Bonapartemu wydawało się, że A.

DŻEZAR PASZA (1735 - 1804), gub. Akki, turec. fortecy w Palestynie

Nazywany „rzeźnikiem” z racji swego okrucieństwa. Ur. się w Bośni, był więc słowiańskiego pochodzenia. Sam sprzedał się w niewolę i w ten sposób trafił do Egiptu, gdzie włączono go do korpusu Mameluków. Zamieszany w intrygi, zbiegł do Konstantynopola, potem schronił się w Syrii. Szybko...

JAFFA, m. w Palestynie, na wybrzeżu M. Śródziemnego

Po zajęciu Al-Arisz i Gazy Bonaparte 3 III 1799 przybył pod mury J., bronionej przez silny turec. garnizon. Po trzech dniach przygotowań Francuzi zdobyli ją szturmem 7 III. Kiedy Bonaparte dowiedział się, że w skład garnizonu weszło 3 tys. Turków, którzy parę tygodni wcześniej zostali wzięci do...

KANA, m. w Palestynie

Gdzie 11 IV 1799 Francuzi stoczyli bitwę z Turkami. Podczas oblężenia Akki gen. Kleber wyruszył z 15 tys. żoł. z Nazaretu do K., aby przeprowadzić tam rekonesans. Napotkał w pobliżu miasteczka 4 tys. turec. kaw. i 500 piechurów.

Uformował dwa czworoboki, prawy pod komendą Junota, a lewy Verdiera...

TABOR, biblijna góra w płn. części Palestyny

Gdzie 16 IV 1799 Bonaparte rozbił turec. armię Dżezara Paszy. W czasie przedłużającego się oblężenia Akki Bonaparte posłał Junota z 500 kawa-lerzystami, by rozbił turec. kaw. pod Nazaretem.

Równocześnie Kleber z 1,5 tys. żoł. rozproszył 11 IV pod Kaną 6 tys. Turków. 16 IV Kleber napotkał pod...