Palermo

Palermo

Czytaj Dalej

Jak powstał grobowiec kapucynów w Palermo?

Kapucyni to odłam zakonu franciszkanów o surowszej regule, który powstał krótko przed rokiem 1534. W tym roku kapucyni zbudowali przed bramami miasta Palermo swój pierwszy klasztor na sycylijskiej ziemi. Tam, w nie ozdobionych budynkach i nagich celach, bracia zakonni prowadzili życie zgodnie ze swymi surowymi...

Jak rozbudowano z czasem grobowiec kapucynów w Palermo

Nowy grobowiec kapucynów służył do roku 1670 przede wszystkim jako miejsce pochówku zmarłych zakonników. Jednakże w miarę upływu czasu wierni wywierali coraz większy nacisk na klasztor. Odtąd każdy chciał być pochowany tu, w pobliżu świętych braci zakonnych.

Mnisi nie mogli długo opierać się tym...