Palenie

Palenie

Czytaj Dalej

Program zmierzający do ograniczenia w środowisku młodzieży palenia tytoniu.

• Nikotyna powoduje niedobór poziomu tlenu w organizmie znacznie zmniejsza wytrzymałość mięśni, zwłaszcza koordynacji ruchowej uszkadza układ krążenia NIKOTYNA JEST TRUCIZNA SERCA I NACZYŃ • działa niszcząco na układ nerwowy • wywiera bardzo szkodliwy wpływ na układ pokarmowy (zmniejsza łaknienie, zaburza trawienie i wchłanianie substancji, zwłaszcza witamin) • znacznie zmniejsza siły odpornościowe organizmu ŚMIERTELNOŚĆ SPOWODOWANA PALENIEM ...

Nikotynizm - skutki palenia tytoniu

Już stopień uzależnienie od palenia tytoniu, określają następujące parametry: czas zapalenia pierwszego papierosa gotowość do rezygnacji z pierwszego, porannego papierosa liczba palonych codziennie papierosów palenie papierosów w czasie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego gotowość do powstrzymania się odpalenia w miejscach publicznych częstość zaciągania się dymem tytoniowym w trakcie palenia.

Choroby związane z paleniem tytoniu

Uważa się również, że około 20-30% nowotworów złośliwych płuc u osób niepalących jest związanych z paleniem biernym (palący partner w domu, palący koledzy w pracy itp) gdyż w strumieniu bocznym znajduje się 5 razy więcej tlenku węgla, 2-3razy więcej nikotyny, 3-4razy więcej substancji rakotwórczych.

Palmy

Jeden gatunek rosnącej w Andach palmy woskowej (Ceroxylon) osiąga wysokość 60 m, jednak większość palm nie przekracza połowy tej wysokości. Palmy (Palmae) są najważniejszymi drzewiastymi roślinami jed­noliściennymi w tropikach.

Palenie tytoniu i picie alkoholu

Warto podkreślić, że rak płuca, najczęstszy z nowotworów kobiet i mężczyzn, przed upowszechnieniem nałogu palenia tytoniu był chorobą stosunkowo rzadką; nadal u osób niepalących występuje prawie dziesięciokrotnie rzadziej niż u palących.

Palenie tytoniu w ciąży

Odnośnie do zagadnień rozrodczych należy stwierdzić, że u mężczyzn palenie uszkadza czynność jądra, tak że w miarę upływu czasu palenia zmniejsza się liczba plemników ruchliwych.

Palenie papierosów w miejscach publicznych - artykuły , scenariusz zajęć, końcowe pytania

” Rozwinięcie: przedstawienie treści artykułów z gazet dotyczących palenia; Źródło: Gazeta Prawna „Senat: jeżeli w restauracji są dwa pomieszczenia, jedno może być dla palących Właściciele restauracji z co najmniej dwoma salami konsumpcyjnymi będą mogli w jednej z nich umożliwić klientom palenie tytoniu - senacką poprawkę o tej treści do tzw.

Wpływ palenia tytoniu i nadużywania alkoholu na zdrowie.

Na przykład: palenie papierosów i jednoczesne picie wysokoprocentowego alkoholu zwiększa ryzyko zachorowania na raka krtani, natomiast palenie tytoniu w środowisku zanieczyszczonym pyłem azbestowym wielokrotnie zwielokrotnia ryzyko raka płuc.

Palenie a karmienie piersią

Dodatkowo mali pacjenci narażeni na bierne palenie częściej zapadają na infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, astmę, alergie oraz zapalenie ucha środkowego.

Szkodliwość palenia papierosów

Na raka gardła i krtani od 5,4 do 8,2 razy więcej palaczy niż niepalących. Na nowotwory układu pokarmowego ludzie palący umierają 2,8 razy częściej niż niepalący.

Palenie tytoniu

polega na: 1) ochronie nie­palących przed koniecznością przeby­wania wśród palących, 2) szerokie in­formowanie społeczeństwa o szkodli-wościach palenia oraz propagowanie niepalenia, przede wszystkim przez środki masowego przekazu, 3) prowa­dzenie poradni odwykowych i in.

PALMY

PALMY (Palmae) — rośliny jcdnoliścienne z rodzinypalmowatych. Jako rośliny ozdobne najczęściejspotykane są dwa rodzaje palm: Phoenixj Howea (Kentia). Palmy rozmnaża sięz nasion, które należy wysiewać możliwie szybkopo ich otrzymaniu.

Co to jest bierne palenie?

bierne palenie) stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla zdrowia. Naukowcy stwierdzili, że „bierni palacze" podlegają zwiększonemu ryzyku raka płuc, astmy i rozedmy.

PALENIE TYTONIU

Około 25% przedwczesnych zgonów spowodowane jest paleniem. 90% złośliwych nowotworów płuc występuje u palaczy tytoniu.