Pałeczki

Pałeczki

Czytaj Dalej

PAŁECZKI - PAŁECZKI JELITOWE (ENTEROBACTERIACEAE)

Większość stanowi niechorobotwórcze bakterie, które występują w dużych ilościach w jelicie grubym, ale także na skórze, ustnej części gardła i wodzie. Większość to drobnoustroje oportunistyczne, zakażające tylko osoby osłabione.

Są to bakterie niesporujące, względnie beztlenowe, rosną na...

Zatrucia pałeczkami Salmonella i innymi bakteriami jelitowymi

Do bakterii jelitowych, mogących wywoływać zatrucia i zakażenia pokarmowe, zalicza się pałeczki duru brzusznego i rzekomego (Salmonella), grupę zarazków wywołujących czerwonkę (Shigella), bakterie z grupy pałeczki okrężnicy(Esche-richia) i Yersinia. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w...

PAŁECZKA

Pałeczka dyrygenta (orkiestry, chóru) batuta; używana w obecnym kształcie od 1. ćwierci XIX w. (C. M. von Weber w 1817, Ludwig Spohr w 1820). Pałeczka magiczna pałeczka magika, której używają prestidigitatorzy, sztukmistrze, nawiązując do tradycji laseczek czarnoksięskich w legendach i bajkach; por...

Pałeczki nawozowe

Nawóz wieloskładnikowyw postaci pałeczek wsadzanych do ziemi donawożenia roślin doniczkowych. P.n. mogązawierać także dodatek insektycydu lub fungicydu.P. należy wcisnąć całkowicie w glebęmiędzy roślinę a ścianę doniczki. Jedna p.n.wystarcza na ok. 2 mies. Rośliny podlewać normalnie.

PAŁECZKA OKRĘŻNICY, Escherichia coli, E. coli

Bakteria gramujemna z rodziny Entero-bacteriaceae. Ze względu na swój wygląd - morfologię - zaliczana jest do pałeczek, nie wytwarza przetawalników, o rozmiarach 0,6 x 2-3 j.im. Występuje pojedynczo lub w parach. Względny beztlenowiec, to znaczy, że w warunkach tlenowych niezbędną energię do życia...

Pałeczki gramujemne

Mikroorganizmy 'ńdcntyl~ikowane'}ako Pseudomonas spp. to najważniejsza grupa psychrotrotow związanych z procesami psucia mleka i jego przetworów. Namnażają się one szybko w temperaturach schładzania i często dominują w populacji mikroorganizmów. Mikroorganizmy te występują powszechnie w środowisku...

Escherichia coli - pałeczka okrężnicy

Występuje w dużych ilościach w jelicie grubym, jako flora fizjologiczna. Czynnikami determinującymi chorobotwórczość są:

-    Czynniki adhezyjne - umożliwia kolonizacje nabłonka dróg moczowych i przewodu pokarmowego. w dolnych drogach oddechowych występują bac z antygenem O (pęcherz), a w górnych z...

ZAPALENIE STAWÓW WYWOŁANE PAŁECZKĄ BRUCELOZY

W naszych warunkach jest to schorzenie występujące rzadko. W ostrym okresie choroby obok gorączki, bólów głowy, dreszczy, dużego osłabienia, braku łaknienia i zlewnych potów do charakterystycznych obja* wów należą bóle uogólnione, bóle pleców, bólfe kości i stawów. Do właściwego zapalenia stawów...

Pałeczka

(-, bacterium); 1) morfologiczna nazwa mezarodnikującej bakterii, zazwyczaj gram-ujemnej (wyjątkowo gram-dodat-niej), o kształcie cylindrycznym; 2) nazwa nadawana (dawniej) większości poznanych' i wykrywanych bakterii cylindrycznych. Należą tu m.in.: p. cudowna, Serratia marcescens; p. czerwonki —*...