Mięsień prostownik palców

Występują one przeważnie w liczbie trzech (między wszystkimi czterema ścięgnami), rzadziej — dwóch (między ścięgnami III, IV i V palca), jeszcze rzadziej pojedynczo (między ścięgnami IV i V palca).

Mięsień zginacz powierzchowny palców

Brzusiec mięśniowy dla II palca może być przedzielony ścięgnem pośrednim na dwie części (birenter). Również ścięgno V palca może nie występować.

Wrodzone braki i niedorozwoje palców

Inną metodą jest przeszczepienie drugiego palca stopy na kciuk z zespoleniem mikrochirurgicznym szypuły naczyniowej. U chorych, u których występują braki części palca bądź tylko skórne zawiązki palców, stosujemy w ostatnich latach przeszczepy paliczków.

Co to jest palec młotowaty?

Takie dolegliwości, jak długie palce czy palce młotowate, często występują u członków jednej rodziny. Podobny stan - młotkowaty palec nogi - jest wy­wołany przez zachwianie równowagi mięśniowej, czego rezultatem jest niemożność wyciągnięcia końca palca.

PALEC

, 8, 19, czarownicy faraona o pladze komarów: „Palec boży to jest! Palec diabelski, strzałka piorunowa, ludowa nazwa piorunowca (fulgurytu, prętu kwarcowego powstałego przez stopienie piasku uderzeniem pioruna) a.

Nakładający się palec piąty

Przy próbie korekcji uwidacznia się skrócenie ścięgna prostownika i napięcie skóry na grzbiecie palca V i między palcem IV i V. Jest wiele metod operacyjnych, w których zasadniczym elementem jest tenotomia ścięgna prostownika palca i kapsuloligamentotomia stawu śródstopno-palcowe-go.

TĘTNICE PALCÓW

Każdy palec zaopatrują cztery tętnice przebiegające na brzegach bocznych palców: po dwie na stronie zginaczy i po dwie na stronic prostowników. Powyższe tętnice unaczyniają cztery ostatnie palce; natomiast kciuk i stronę promieniową wskaziciela po stronie dłoniowej odżywia t.

Kości palców ręki

Prócz liczb porządkowych oznaczających palce mają one jeszcze inne z dawna przyjęte nazwy, mianowicie: palec I (digitus I) nazywamy kciukiem (pollex), palec II (digitus II) — wskazicielem albo palcem wskazującym (index2)} palec III (digitus III) — palcem środkowym (digitus medius), palec IV (digitus IV) — palcem serdecznym, obrączkowym lub pierściennym (digitus annulans), palec V ...

Mięsień zginacz głęboki palców

Część mięśnia wysyłająca ścięgna do III—V palca jest unerwiona głównie przez n. Brzusiec mięśnia przeznaczony dla II palca przypuszczalnie jest unerwiony wyłącznie przez n.

Mięsień zginacz powierzchowny palców

Wykonanie: Pacjentowi poleca się, aby badany palec zgiął w stawie międzypalicz-kowym bliższym, podczas gdy pozostałe palce utrzymywał w wyproście w celu wyłączenia funkcji ścięgna mięśnia zginacza głębokiego.

Palec trzaskający

Choroba dotyczy najczęściej kciuka, rzadziej palca środkowego i palca obrączkowego. Mechanizm zatrzymania ruchu palca polega na zakleszczeniu pogrubiałe-go ścięgna zginacza palca u wejścia do pochewki ścięgnistej.

Mięsień odwodziciel palca małego

abductor digiti minimi)f największy mięsień małego palca, położony jest powierzchownie na kłębie palca V. Mięsień ten odwodzi palec V w stawie śródręczno-pali-czkowym; przy wyprostowanym palcu, zgina w tym stawie i prostuje w obu stawach międzypaliczkowych.

Mięsień prostownik długi palców

Ścięgna te wspólnie z odpowiednimi ścięgnami prostownika krótkiego palców przechodzą w rozcięgna grzbietowe II do V palca, podobnie jak ścięgna prostownika palców ręki.

Mięsień prostownik krótki palców

extensor hallucis bresvis); głowa boczna, większa, wytwarza trzy ścięgna dla II, III i IV palca, które zlewają się z odpowiednimi ścięgnami prostownika długiego palców i kończą się w rozcięgnach grzbietowych palców, podobnie jak na palcach ręki (ra.

Zniekształcenia palców stóp.

PALCE ZGIĘTE – SZPOTAWE LUB KOŚLAWE Wada ta polega na zgięciu w płaszczyźnie podłoża w stawie międzypaliczkowym dalszym w kierunku szpotawości lub koślawości. Podobne zniekształcenia można oglądać w obrębie palca serdecznego i małego ręki.

Wrodzone wady palców stóp

Zwracamy uwagę, aby zachować palce z działającymi zgina-czami, ponieważ prostownik możemy odtworzyć przez jego przeniesienie z palca odjętego.

Mięsień zginacz długi palców

Zginacz długi palców w mniejszym stopniu działa na palce, które zgina, niż na całą stopę. Ważniejsze jest jego działanie na nogę postawną (obciążoną);wzmacnia on sklepienie stopy, a poza tym zbliża piętę do goleni przy podnoszeniu się ciała na palce (np.

Sieć dłoniowa palców

Poza tym <u nasady każdego palca (z wyjątkiem kciuka) po stronie dłoniowej z sieci tej powstaje poprzeczny łuk żylny dłoniowy palca (arcus lenosus digitalis palmaris), który łącząc się z sąsiednim wytwarza poprzecznie biegnącą ż.

Żyły palców

Na stronie grzbietowej rozpoczynają się one siecią pod-paznokciową bardzo drobną, z której wychodzą splotowato ułożone żż. grzbietowe palców (w. digitales dorsales) biegnące ku tyłowi. U nasady palców łączą się z nimi żż. międzyglowowe (w. iniercapitales), a same wpadają do żż. grzbietowych...

Neuropatie nerwów dłoniowych wspólnych i nerwów dłoniowych właściwych palców

uczucie ziębnięcia palca. Przeprost palca w stawie śródręczno-paliczkowym wywołuje silny ból (z powodu napięcia nerwu na głębokim więzadle między-palcowym); ból nasila też odchylenie boczne palca, ustawionego w przeproście.