Pacyfik

Czytaj Dalej

Australia i region Pacyfiku

nowej organizacji - Forum Południowe­go Pacyfiku (SPF - South Pacific Forum). Pro­wadzący koczowniczy tryb życia Aborygeni i wys­piarska ludność Pacyfiku nie wywierali dużego wpływu na środowisko naturalne i w zasadzie żyli w harmonii z otoczeniem.

Region Pacyfiku i jego charakterystyka

 Państwa leżące nad Pacyfikiem (USA, Kanada, Japonia, Rosja i Chiny) odgry­wają dużą rolę w świecie i od stanu stosunków między nimi zależy los pokoju i bieg spraw gospodarczych. Ta tendencja jest już widoczna wśród państw regionu Pacyfiku.

Polityka Mocarstw Światowych w regionie Pacyfiku

Wyrosły tam gigantyczne firmy znane na całym świecie : elektroniczne, stoczniowe, samochodowe, Można więc stwierdzić, że nad Pacyfikiem leżą państwa bardzo różnorodne pod względem sytuacji politycznej i gospodarczej.

Polityczne, strategiczne i gospodarcze znaczenie regionu Pacyfiku

W ostatnich kilkunastu latach, szczególnie w USA prognozuje się wzrost roli i rangi państw Pacyfiku. Wszystko to wykazuje, iż państwa regionu Pacyfiku rozwijają się szybko, pytanie dlaczego?

Procesy integracyjne w regionie Pacyfiku

Państwa leżące nad Pacyfikiem dążą do liberalizacji handlu światowego, znoszenia barier celnych i ograniczeń. APEC- ( Asia Pacific Ekonomic Cooperation ) Współpraca Gospodarcza Państw Regionu Azji i Pacyfiku.