Pacjent

Pacjent

Czytaj Dalej

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Pacjent w szpitalu

W tych wypadkach pacjenci dla lepszej adaptacji do okresu pooperacyjnego i nowej sytuacji zdrowotnej zrzeszają się w kluby pacjentów i grupy samopomocy, z którymi współpracuje psycholog kliniczny.

Gromadzenie danych o pacjencie

bólu, lęku, strachu Zakres i charakter obserwacji: - wygląd ogólny – budowa ciała, proporcje, stan higieny, wady budowy, ubiór - mowa ciała – w tym mimika twarzy - zmiany patologiczne na skórze i jej wytworach – zmiany zabarwienia, patologiczne wytwory skóry - zachowanie pacjenta i jego rodziny – cechy temperamentu - emocje – ekspresyjne cechy mimiki, fizjologiczne cechy napięcia - zachowanie się pacjenta w czasie rozmowy – ...

Strategia udzielania konsultacji pacjentowi

Płynie stąd ogólny wniosek, że terapeuta stosujący dialektyczną terapię behawioralną nie interweniuje w celu dostosowania środowiska do pacjenta, ani nie konsultuje się z innymi specjalistami w sprawie leczenia pacjenta, o ile pacjent nie jest przy tym obecny.

Prawa pacjenta

Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy, gdy: · zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, · zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innemu lekarzowi lub uprawnionym osobom uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, · jest to niezbędne do praktycznej nauki zawodów medycznych lub celów naukowych oraz · w ...

Kto będzie wchodził w skład grupy nastoletnich pacjentów?

W centrum Montefiore tylko 15-20% pacjentów kierowanych na dialektyczną terapię behawioralną to chłopcy, co daje jednego pacjenta płci męskiej w grupie 5-6 pacjentów wraz z rodzinami.

Jak rozwijać słownik pacjenta z zaburzeniami nazywania?

dokładnie w chwili, gdy znikają emocje i pacjent staje się świadomy swoich wypowiedzi, albowiem wtedy jego wypowiedzi stają się znów domeną procesów wolnych Z najnowszych badań neurochcmicznych (Albert 2000) wynika, że opisane tu zjawisko nic ma charakteru psychogennego, jak do tej pory twierdzono, lecz organiczny: w przypadku niedokrwiennego udaru mózgu ulega zaburzeniu układ dopaminergiczny i powstały w ten sposób niedobór np ...

Jak budować kontakt z pacjentem z dysartrią?

Logopeda poznaje pacjenta, a pacjent poznaje logopedę. Etykieta powoduje, żc pacjenta traktuje się nie podmiotowo, lecz przedmiotowo, Zgłaszający się na logoterapię dorosły pacjent ma pewne wyobrażenie (image) logopedy.

Samobójstwo nastoletniego pacjenta

Jeżeli terapeuta pracuje z populacją pacjentów o tendencjach samobójczych, najprawdopodobniej przyjdzie moment, że doświadczy samobójstwa swojego pacjenta.

Pomiar masy ciała i wzrostu pacjentki

Dlatego zamieszczone poniżej wskazówki służą uzyskiwaniu rzetelnych pomiarów masy ciała, a nie trafności tych pomiarów: •    należy używać zawsze tej samej wagi; •    należy upewnić się, że za każdym razem waga jest wyzerowana; •    trzeba pamiętać o regularnym kalibrowaniu wagi (oraz o poinformowaniu o tym pacjentki, zanim rozpoczniecie ważenie); • ...

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psycholog w opiece paliatywnej

Pomoc, jaką świadczy na rzecz pacjenta, odbywa się: • na wyraźne życzenie pacjenta i dotyczy najczęściej sensu cierpienia, lęku przed śmiercią, nie załatwionych spraw życiowych, rodzinnych i stosunku do informacji o chorobie - pacjent oczekuje jednak zawsze w pierwszym rzędzie troskliwej obecności, podtrzymania emocjonalnego i duchowego; • na życzenie rodziny pacjenta, która cierpi także i przeżywa wiele ...

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY OPIEKI ZDROWOTNEJ - DIAGNOZY, LECZENIA, KONTAKTU LEKARZ - PACJENT - Psychologiczne aspekty kontaktu lekarz - pacjent

Wskazane jest, aby lekarz w sposobie informowania dostrajał się do pacjenta, co oznacza, że powinien znać oczekiwania konkretnego pacjenta, gdyż jak wykazały badania, pacjenci wprawdzie deklarują potrzebę wielu informacji, jednakże znacznie się pod tym względem różnią.

Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

Wszystkie te problemy mogą prowadzić do poważnych trudności w porozumiewaniu się pacjenta z otoczeniem, które niejednokrolnic bywają nie mniejsze pod względem zakłócenia życia codziennego i obniżonej jakości życia niż trudności pacjcnlów z klasyczną afazją, między innymi dlatego, że nikt (łącznie z pacjentem) nie kojarzy występujących problemów komunikacyjnych bezpośrednio ze skutkami uszkodzenia mózgu,

Na czym polega motywowanie pacjenta do terapii?

Jest niebezpieczna, gdyż grozi utratą pacjentów przez logopedów prowadzących prywatną praktykę Łatwiej jest jednak zrezygnować z pacjenta, niż nauczyć się trudnej sztuki motywowania go do terapii.

Zaangażowanie klinicysty i pacjentki

klinicysta uważa, że leczenie tylko wtedy będzie miało sens, jeśli pacjentka będzie dążyła do osiągnięcia określonej masy ciała, podczas gdy sama pacjentka woli przytyć mniej), pacjentka, zamiast zajmować się podwyższaniem poziomu własnej niotywacji do wprowadzania zmian, zacznie skupiać się na tym, żeby walczyć z presją, jaką wywiera na nią klinicysta.

Postępowanie z pacjentką odmawiającą ważenia

Po drugie, wyjaśniamy, że jednym z wymogów TPB jest, by pacjentka znała masę swojego ciała (zarówno w przypadku pacjentek z nadwagą, jak i niedowagą).

Rola pielęgniarki w żywieniu pozajelitowym u pacjenta

Dzięki pielęgniarce pacjent ma szansę szybszego powrotu do zdrowia i uniknięcia powikłań, które mogą być niebezpieczne dla pacjenta.

Pierwszy kontakt z pacjentem

Osoba wykonująca zabieg powinna się przedstawić przy pierwszym spotkaniu (pacjent również). Pacjent przyjmuje jedną z trzech pozycji: stojącą, siedzącą lub leżącą.

Zachowania pacjenta kolidujące z terapią

W kontekście sesji indywidualnych są to zachowania, które nie pozwalają punktualnie rozpocząć sesji z innymi pacjentami; głośne lub wybuchowe zachowanie w trakcie sesji, tak że oczekujący pacjenci słyszą hałasy; takie zachowania w miejscu leczenia lub jego otoczeniu, które przeszkadzają innym pacjentom (np.

Jakie będą metody leczenia pacjentów?

Każdy również prowadzi cotygodniowe sesje rozwijania umiejętności dla indywidualnych pacjentów swojego kolegi, jak również dla członków rodziny pacjenta.

Rola i zadania pielęgniarki w edukacji zdrowotnej i edukacji pacjenta.

Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do współpracy z innymi pielęgniarkami w procesie pielęgnowania. kolejnym zadaniem jest przygotowanie pacjenta do samoopieki.