Pachyten

Czytaj Dalej

PACHYTEN

Stadium profazy i podziału mejotycznego występujące między zygotenem i diplote-nem. W p. chromosomy homologiczne są całkowicie skoniugowane w biwalenty; każdy biwalent składa się z 4 chromatyd tworzących tetradę. Charakterystycznym procesem zachodzącym w p. jest crossing-over, który prowadzi do...