KOMPETENCJE MTS (art. 36 Statutu)

MTS może rozpatrywać spory, których stronami są państwa. Prawo występowania przed Trybunałem mają przede wszystkim państwa będące członkami ONZ. Państwa, nie będące członkami ONZ, mogą stać się stronami Statutu MTS na podstawie specjalnej uchwały ZO podjętej na zalecenie RB. Również inne...

Paka

Dwa gatunki paki - jeden występujący w północ no-zachodniej Wenezueli i Ekwadorze, a drugi m terenach od południowego Meksyku po Brazylię preferują lasy w pobliżu rzek i strumieni. Mają delikatniejszą budowę niż pakarana, ich tułów jest silny, a kończyny mocne. Sierść ma kolor od rude go do...

TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego

TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, albo Psalmodia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego, wyd. w Częstochowie 1695. Utwór pisany stylizowaną prozą, nawiązuje do Psałterza Dawidowego, lecz tradycyjne motywy psalmistyki biblijnej...

OKTAWIANA WOJNA Z POMPEJ USZEM 40-36 p.n.e.

Pompejusz Sekstus, zwany Młodszym (75-35), najmłodszy syn Pompe-jusza Wielkiego (106-48), po klęsce i śmierci ojca w RZYMSKIEJ WOJNIE DOMOWEJ WIELKIEJ uciekł do Egiptu, a potem do Hiszpanii i prowadził tam dalej walkę z Ju­liuszem Cezarem (100-44). Po śmierci Ceza­ra został w 43 dowódcą floty rzymskiej...

ANTALKIDAS (? - 36? p.n.e.)

Porażka dyplomaty

Wódz i polityk spartański. Wobec niepomyślnego dla Sparty przebiegu wojnykorynckiej, prowadzonej z państwami greckimi, popieranymi przez Persję, udał się doAzji Mniejszej i na przełomie lat 387 i 386 p.n.e. zawarł pokój z królem perskimArtakserksesem II Mnemonem.

Na mocy jego ustaleń...

PONCJUSZ Piłat (27 p.n.e. - 36 n.e.)

Na pastwę złym duchom

Właściwie Pontius Pilatus, przydomek rezydującego w Cezarei prokuratora -rzymskiego namiestnika Judei. Zatwierdził wyrok śmierci wydany przez Sanhedrynna Jezusa, choć - według zgodnego przekazu czterech ewangelistów - byłprzekonany o jego niewinności. Na znak własnej niewinności...

Rozwój dziecka w okresie 0-36

Pierwszy rok życia dziecka jest wyjątkowy pod względem tempa rozwoju . Już nigdy człowiek nie podlega tak wielu dynamicznym zmianom w tak krótkim czasie. Dziecko pojawia się na świecie jako bezbronna, słabo kontaktująca się ze światem istotka a zaledwie w ciągu 12 miesięcy przeistacza się w sprawnego ruchowo i zdolnego do porozumiewania się z otoczeniem człowieczka. 1 miesiąc Maleństwo ma rączki i nóżki przywiedzione do tułowia, ponieważ silnie pracują jego ...

PĄK

Organ roślinny zawierający zawiązek pędu, składający się ze stożka wzrostu wraz z wykształconymi zawiązkami liści i bocznych pędów, zwykle okryty starszymi, lepiej rozwiniętymi zawiązkami liści, czasem przekształconymi w łuski. W zależności od położenia wyróżniamy pąki wierzchołkowe i...