OZNAKI I ZNAKI W SENSIE WŁAŚCIWYM

Niektórzy sprowadzają znaki właściwe do oznak: podstawę tej propozycji ma stanowić okoliczność, iŜ własności znaku są oznaką własności przedmiotu tego znaku (desygnatu czy denotatu), a posługiwanie się znakiem jest oznaką tego, że posługujący się nim myśli o przedmiocie znaku.

OZNAKA

  OZNAKA gr. w zdaniu: „Dym jest oznaką ognia". oznaka władzy.

Świadome i podświadome oznaki zainteresowania u kobiet.

Najczęściej jest wyrazem zainteresowania i zaproszeniem do relacji – więc nie czekaj na więcej oznak, przecież nie wystosuje oficjalnego zaproszenia!

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Oznaki rozpadu imperium. Upadek Berii. Nikita Chruszczow

W następnych miesiącach zaznaczyły się pierwsze oznaki fermentu w krajach satelickich.

Oznaki napięcia na linii Wschód - Zachód w latach 1958 - 1962

-1958 powstanie NASA jako oddzew na Sputnika

-Chruszczow obral sobie za cel zmiane statusu Berlina( formalnie podzielonego na 4 okupantow),proponuje wiec USA ze on przekaze swe prawa do miasta NRD i tego samego oczekuje od innych mocarstw

-08.1959 konferencja w Camp Dawid-pierwsza wizyta glowy ZSRR w Stanach,nie...