Oznaczanie

Czytaj Dalej

Oznaczanie tłuszczu w produktach spożywczych

W niniejszej pracy przedstawiam dwie różne metody, które są przydatne w oznaczaniu tłuszczu w produkcie ( na przykładzie majonezu) i oznaczanie liczby nadtlenkowej, którą stosuje się np.

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Bezpośrednie metody oznaczania liczby drobnoustrojów: Oznaczanie liczby komórek w polu widzenia mikroskopu.

Warunki i zasady oznaczania książeki wydawnictw ciągłych kodami kreskowymi EAN.

Numer kodu czasowego S1 S2-przedstawiany w dwucyfrowym numerze dodatkowym „add on” oznacza okres , w którym ukazuje się wydawnictwo ciągłe. Oznacza to ,że obecność kodu „add on” w żaden sposób nie zmienia ogólnego procesu przygotowania i drukowania kodu kreskowego.

Chemia fizjologiczna - Przestrzenie wodne organizmu (podział, wielkość, metody oznaczania)

Objętość osocza oznacza się przy pomocy błękitu Evansa.

Skład granulometryczny i jego oznaczania.

Pełna analiza mechaniczna gleby obejmuje oznaczanie: - zawartości części pyłowych oraz części spławialnych - zawartości piasku, dokonywane zwykle na sitach( analiza sitowa) 7.

Witamina D - źródła, funkcje, metody oznaczania, skutki niedobor i nadmiaru

Metody oznaczania: 1. Chemiczne, służą do oznaczania zawartości tej witaminy głównie w preparatach farmaceutycznych oraz w produktach zawierających stosunkowo duże ilości tej witaminy a.

Oznaczanie towarów kodem kreskowym

W Polsce swoje wyroby może oznaczać każdy podmiot gospodarczy systemu REGON, zostając jednostką kodującą w wyniku zawarcia umowy z CKK, której warunki określają zasady funkcjonowania w systemie EAN. Jednostka kodująca zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania zasad oznaczania, obowiązujących w obrębie systemu EAN.

Rekonstrukcja i oznaczanie skamienia

Każdy organizm jest całością, co oznacza, że każda jego część, każdy narząd czy zespół narządów pozostaje w ścisłym związku z wszystkimi pozostałymi.

Dlaczego Ustawa o Prawach oznaczała przekształcenie Anglii w monarchię konstytucyjną?

Wszystkie te zmiany oznaczały przekształcenie Anglii w monarchię parlamentarną.

OZNACZANIE

  OZNACZANIE łc. Nazwa oznacza każdy przed­miot należący do jej -^ zakresu.

Rewolucja – dzieje i treść pojęcia - Termin rewolucja może oznaczać

- Szczególny okres historyczny, w którym występuje albo obiektywna możliwość zastąpienia panowania jednej elity władzy przez drugą, albo przejście od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej

- Każde zbrojne i krwawe przejęcie władzy i zmianę ustroju,

- Obalenie rządu od środka państwa...

Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

Antybiogram - wynik oznaczenia wrażliwości szczepu bakteryjnego (czynnika etiologicznego zakażenia) na

określony zestaw antybiotyków. Celem jest wybór leku do celowanej antybiotykoterapii.

a)    metody jakościowe - dyfuzyjne - różne techniki, różne krążki, różna zawartość leków w krążkach Metoda...

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Impulsy fluorescencyjne emitowane przez barwnik związany z bakteriami są następnie oznaczane przez układ optyczny w fotopowielaczu i liczone jako impulsy odpowiadające liczbie pojedynczych komórek bakterii w 1 ml mleka, co odpowiada jtk/ml mleka.

Rola położnej w okresie oznaczania profilu biofizycznego płodu

Personel medyczny, (lekarz, położna), po zapoznaniu się ze stanem zdrowia ciężarnej/rodzącej oraz dobrostanem płodu na podstawie wywiadu, badania położniczego, osiuchiwania tętna płodu i zapisu KTG, ocenia stopień zagrożenia płodu oraz informuje pacjentkę, w przypadku podejrzenia o niedotlenienie...