Owady - Rola w społeczeństwie

Chrząszcz Diamphida wykorzystywany jest przez buszmenów żyjących na pustyni Kalahari do wyrobu trucizny do zatruwania strzał; a z pewnością istnieje jeszcze wiele innych - nie odkrytych - skutecznie działających trucizn produkowanych przez owady.

Ochrona owadów

Owadami tymi są motyle (rząd Lepidoptera) i ważki (rząd Odonata). Motyle i ważki są dużymi, efektownie wyglą­dającymi owadami. Jelonki rogacze, których larwy żyją w drewnie sta­rych drzew, są owadami namiętnie poszukiwany­mi przez kolekcjonerów.

Owady (Insecta)

W zależności od typu przeobrażenia owady dzieli się na dwie grupy: Hemimetabola  — owady o przeobrażeniu niezupełnym ji Holometabola — owady o przeobrażeniu zupełnym.

OWADY (insekta)

Gatunki, które pierwotnie są ich pozbawione, określa się jako owady bez-skrzydłe, natomiast te, które je posiadają, są nazwane owadami skrzydlatymi. Gryzki są drobnymi owadami, nieprzekraczającymi 7 mm długości ciała.

Owady

W podgromadzie Apterygota -owady bezskrzydłe - wyróżnia się cztery rzędy: Pierwogonki (Protura) Skoczogonki (Collembola) Widłogonki (Diplura) Szczeciogonki (Thysanura) W podgromadzie Pterygota - owady uskrzydlone - wyróżnia się 26 rzędów: Jętki (Ephemeroptera) Ważki (Odonata) Karaczany (Blattodea) Termity (Isoptera) Modliszki (Mantodea) Skorki (Dermaptera) Prostoskrzydłe (Orthoptera) Straszyki (Phasmatoidea) ...

Gromada owady

Owady z bursztynów Na szczególną uwagę zasługują owady z bursztynów. Ponieważ bursztyn po wypolerowaniu jest przejrzysty, zachowane w nim owady i inne organizmy mogą być badane tak jak organizmy dzisiejsze.

Owady - Przeobrażenie zupełne i niezupełne

Owady, podobnie jak wszystkie stawonogi, rosną inaczej niż na przykład ssaki czy mięczaki.

Czym są użądlenia owadów?

Innymi niebezpiecznymi owadami są mrówki. Niektóre owady takie jak moskity i komary są szczególnie aktywne o zmierzchu.

Konserwowanie owadów

Owady o delikatniejszym ciele, larwy owa-jdów lub owady przeznaczone do celów specjalnych przechowuje się w płynach Konserwujących. Owady o delikatnej budowie ciała przechowuje się, jak już wspomniano, w probówkach z płynem konserwującym.

Owady - Budowa ciała

Jednak nie wszystkie owady mają skrzydła. owady pierwotnie bezskrzydłe, czyli wi-dłogonki, pierwogonki, skoczogonki, przerzutki i rybiki (pierwsze z trzech wymienionych grup nie są już obecnie zaliczane do owadów - przyp.

Owady - Tryb życia

inne owady. Niektóre owady przenoszą groźne choroby, np. Do niedawna to właśnie owady dyktowały warunki konfrontacji pomiędzy nimi a człowiekiem.

Owady

Najwięcej uwagi poświęcono owadom występującym w środkowej Europie (motylom został poświęcony oddzielny tom). Przedstawione w leksykonie owady zostały uszeregowane zgodnie z ich rzeczywistym lub domniemanym pokrewieństwem.

Owady społeczne

Owady społeczne to takie, u których wystę­puje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki dla dobra grupy. Owady, tak jak ludzie, porozumiewają się ze sobą za pomocą dotyku, zapachu, dźwięku i wzroku.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Owady (Insecta)

Inne owady, nie mające wcale specjalnych środków obronnych czy odstraszających, mogą mieć rzekome ubarwienie ostrzegawcze, zwane mimikrą.

Wpływ czynników środowiskowych na czas rozwoju osobniczego owadów.

Owady bowiem w specyficzny sposób reagują na niskie temperatury.

Owady - Narządy wewnętrzne

Owady są niewątpliwie najwyżej rozwiniętą grupą bezkręgowców lądowych.

Owady - Systematyka

Tak więc, na przykład, larwy niektórych owadów są na pierwszy rzut oka podobne do robaków obłych, niemniej jednak nadal są one owadami, a nie robakami.

Jakie owady najczęściej powodują użądlenia?

O zabezpieczeniu się przed owadami powin­niśmy myśleć nie tylko w czasie wakacji - nasze domy nigdy nie są całkowicie zabezpieczone przed ich inwazją, nawet jeśli staramy się utrzymywać je w czystości.

Oddychanie - OWADY

Owady oddychają dzięki specjalnym narządom - tchawkom.

Pszczoły jako owady społeczne

Organizacja owadów społecznych - z jednej strony dużo słabsza niż u człowieka-ze względu na rozwój intelektualny tych owadów - lecz jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę jej spójność , organizację kast oraz altruizm osobniczy okaże się silniejsza .

U prymitywnych społecznych Halictinae kasty widoczne...