Owadów

Czytaj Dalej

Owady - Rola w społeczeństwie

Owady (insecta) to najliczniejsza gromada typu stawonogów(Arthropoda). W porównaniu z innymi gromadami obejmują one największą liczbę gatunków zwierząt na Ziemi. W większości wypadków są to zwierzęta lądowe, z których nieliczne tylko przystosowały się wtórnie do życia w wodzie. Współczesna nauka stoi...

Ochrona owadów

Szacuje się, ze na świecie występu­je od dziesięciu do trzydziestu milionów gatunków zwierząt bezkręgowych, a ich przeważającą większość stanowią owady. Tak ogromna liczba gatunków sprawia, że ochrona owadów jest bardzo trudnym zadaniem. Owady są zwierzętami, które odniosły naj­większy...

Owady (Insecta)

Jest to najliczniejsza ze wszystkich gromad świata zwierzęcego; w systematyce zaliczana jest do typu stawonogów (Arthrópoda). Na pytanie, ile gatunków owadów żyje na całym świecie, nie możemy dać jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że ciągle opisuje się nowe gatunki, pochodzące przede (wszystkim z...

OWADY (insekta)

Gromada —> stawonogów, licząca ponad milion gatunków, czyli prawie 75% wszystkich znanych zwierząt. Jednak obliczenia szacunkowe wskazują, że jest ich o wiele więcej, 10 lub nawet 20 min gatunków, które czekają na odkrycie. Owady stanowią bardzo zróżnicowaną grupę zwierząt, która na lądzie...

Owady

Owady są doskonale przystosowa­ne do życia nieomal w każdych warunkach. Bardzo szybko mogą też zaadaptować się w środowisku, które gwałtownie się zmienia. Spośród ponad miliona gatunków zwierząt, które zostały naukowo opisane i nazwane, grubo powyżej 800000 to gatunki owadów. Nieopisanych...

Gromada owady

 

Poza organizmami jednokomórkowymi, jest to obecnie najliczniejsza i taksonomicznie najbardziej zróżnicowana grupa dzisiejszych zwierząt. Są to formy lądowe, w większości latające, z bardzo delikatnymi elementami szkieletowymi, bez wzmocnienia mineralnego, których zapis paleontologiczny jest bardzo...

Owady - Przeobrażenie zupełne i niezupełne

Owady, podobnie jak wszystkie stawonogi, rosną inaczej niż na przykład ssaki czy mięczaki. Ich zwykle sztywny, chitynowy oskórek może się rozciągać tylko przez stosunkowo krótki okres po jego powstaniu, a następnie twardnieje i staje się nieelastyczny. Rosnący owad musi więc zrzucać od czasu do czasu...

Czym są użądlenia owadów?

Największe niebezpieczeństwo użądlenia przez owady panuje w lecie i jesienią, zwłaszcza w lasach i w pobliżu zbiorników wodnych. U żądlenie to ukłucie przez owada i wpro­wadzenie za pomocą wydłużonej części narządu gębowego jadu pod skórę, co czę­sto powoduje odczyn zapalny i uczulenie...

Konserwowanie owadów

Przed przystąpieniem do preparowania owady należy zabić. Uśmiercanie powinno być szybkie zarówno ze względów etycznych, jak i praktycznych — aby zebranych owadów nie uszkodzić. Owady zatruwamy  (w paracłtfiub roztworach środków trujących) łub zabijamy mechanicznie. Do zatruwania najczęściej używany...

Owady - Budowa ciała

Pomimo wszelkich dzielących je różnic, owady mają oczywiście wspólne cechy budowy, pozwalające na jednoznaczne wyróżnienie ich jako samodzielnej gromady w obrębie typu stawonogów (Arth-ropoda). Ciało ich podzielone jest zawsze na trzy wyraźnie wyodrębnione odcinki: głowę, tułów i odwłok. Na głowie...

Owady - Tryb życia

Owady zasiedlają praktycznie wszystkie środowiska lądowe i słodkowodne. Zaczęły je opanowywać już przed ponad 300 min lat i wytworzyły od tego czasu niewiarygodną wręcz rozmaitość form, przystosowując się do najróż-norodniejszych nisz ekologicznych. Obszar ich rozprzestrzenienia na kuli ziemskiej...

Owady

Owady stanowią największą pod względem liczby gatunków gromadę zwierząt. Nie ma z catą pewnością takiego entomologa, który by znał wszystkie gatunki owadów żyjących w Polsce. Nawet najwybitniejsi specjaliści zajmują się tylko jedną, wybraną grupą, ponieważ jedynie wtedy są w stanie dobrze ją...

Owady społeczne

Sto milionów lat przed tym, jak ludzie zaczęli żyć w jaskiniach, niektóre gatunki owadów wykształciły w pełni rozwiniętą strukturę społeczną. Owady społeczne to takie, u których wystę­puje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki dla dobra grupy. Na przykład u pszczoły miodnej...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Owady (Insecta)

Duże możliwości adaptacyjne owadów przejawiają się w ich ubarwieniu. Ogólne ubarwienie ochronne występuje wówczas, gdy owad nie rzuca się w oczy na tle swojego naturalnego środowiska. Może ono wynikać z ogólnego charakteru ubarwienia lub z podobieństwa desenia do struktury barwnej podłoża.

Specjalne...

Wpływ czynników środowiskowych na czas rozwoju osobniczego owadów.

Pojęcie nazwane klimatem powstaje przez scalanie wielu różnych czynników otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, opady, ciśnienie powietrza, wiatry, pokrywa śnieżna. Niektóre z tych czynników mogą działać kompleksowo, jak na przykład temperatura i wilgotność. Możemy mówić o klimacie regionalnym lub o klimacie większych przestrzeni. Można jeszcze wyróżnić mniejszy wycinek atmosfery, a panujace w nim warunki nazwać „klimatem owadów”.

Owady - Narządy wewnętrzne

Owady są niewątpliwie najwyżej rozwiniętą grupą bezkręgowców lądowych. Niektóre motyle i chrząszcze mają tak niewiarygodnie czuły zmysł węchu, że są w stanie wyczuć zaledwie jedną cząsteczkę specyficznej dla danego gatunku wydzieliny gruczołów zapachowych (tzw. feromonu płciowego) i odpowiednio...

Owady - Systematyka

Uporządkowanie pomaga w zrozumieniu różnorodności. Każdy człowiek, zwykle zresztą nieświadomie, klasyfikuje w jakiś sposób znane mu obiekty. Można je przy tym porządkować w bardzo rozmaity sposób - według rozmiarów, barw lub innych rzucających się w oczy cech i właściwości. Przedmioty wytwarzane...

Jakie owady najczęściej powodują użądlenia?

W krajach, w których notuje się przypadki malarii, najważniejsze jest.stosowanie środków ochronnych - smarowanie skóry sprawdzonymi kremami lub maściami, noszenie odzieży z długimi rękawami, przykrywanie wszystkich części ciała po zapadnię­ciu zmroku i spanie pod moskitierą. O zabezpieczeniu się...

Oddychanie - OWADY

Owady oddychają dzięki specjalnym narządom - tchawkom. Tchawki, są systemem kanalików powietrznych występujących u owadów, części pajęczaków oraz u pratchawców, pełniących rolę narządów oddechowych. Rozpoczynają się otworkami zewnętrznymi, zwanymi przetchlinkami, rozgałęziają się wewnątrz...

Pszczoły jako owady społeczne

Organizacja owadów społecznych - z jednej strony dużo słabsza niż u człowieka-ze względu na rozwój intelektualny tych owadów - lecz jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę jej spójność , organizację kast oraz altruizm osobniczy okaże się silniejsza .

U prymitywnych społecznych Halictinae kasty widoczne...