Otoczka

Czytaj Dalej

Otoczki (glikokaliks, śluz polisacharydowy)

coli K1 zbudowana z kwasu N-acetyloneuraminowego), >    heteropolimery cukrowe (otoczki Streptococcus pneumoniae), -    otoczki peptydowe (niektóre bakterie Gram(+)): >    Bacillus anthracis (otoczka zbudowana z kwasu D-glutaminowego), >    Bacillus subtilis (otoczka zbudowana z mieszaniny izomerów D i L kwasu glutaminowego) Właściwości immunogenne ...