Otępienie

Czytaj Dalej

Choroba Picka otępienie czołowo-skroniowe

Choroba Picka otępienie czołowo-skroniowe Choroba Picka, prototypowe schorzenie z grupy określanej obecnie jako otępienie czołowo – skroniowe, zostało opisane po raz pierwszy pod koniec XIX wieku ( Pick 1882). Przez blisko 100 lat, otępienie związane ze zwyrodnieniowym procesem obejmującym głownie płaty czołowe ( i skroniowe) były uważane za rzadkość. W 1987 roku opublikowano przełomową pracę kliniczno – patologiczną, w której wykazano, że u 12,5% przypadków z ...

Choroba Picka otępienie czołowo-skroniowe

Choroba Picka otępienie czołowo-skroniowe Choroba Picka, prototypowe schorzenie z grupy określanej obecnie jako otępienie czołowo – skroniowe, zostało opisane po raz pierwszy pod koniec XIX wieku ( Pick 1882). Przez blisko 100 lat, otępienie związane ze zwyrodnieniowym procesem obejmującym głownie płaty czołowe ( i skroniowe) były uważane za rzadkość. W 1987 roku opublikowano przełomową pracę kliniczno – patologiczną, w której wykazano, że u 12,5% przypadków z ...

Otępienie starcze

otępienie starcze; zaczyna się po 70 roku życia i związane jest ze zmianami zanikowymi, które stopnio­wo i równomiernie ogarniają cały mózg, upośledzając jego funkcje. O. s. jest zespołem o nie znanej bliżej etio-patogenezie. Objawy psychopatologiczne odznaczają się postępującym przebiegiem...

Otępienie padaczkowe

otępienie padaczkowe; osłabienie sprawności umysłowej i degradacja psychiczna pochodzenia organicznego u chorych z padaczką. Występuje wśród nielicznych chorych; może być następstwem padaczkorodnego uszko­dzenia mózgu, częstych napadów pa­daczkowych dużych, które dają mor­fologiczne zmiany...

Otępienie alkoholowe

Przewlekłe nadużywanie alkoholu może doprowadzić niekiedy do otępienia. Obraz kliniczny — patrz: Zespół otępienny. Zawsze należy w tych przypadkach wykonać badania w celu wykrycia ewentualnej innej etiologii.