Otchłań

Otchłań

Czytaj Dalej

„Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literackich

Rzadko zastanawiamy się nad tym, co zrobilibyśmy znalazłszy się w sytuacji zagrożenia naszej godności. Cieszymy się życiem, zdrowiem, snujemy plany na przyszłość, wytyczamy sobie ambitne cele. Świat, w jakim żyjemy, uważamy za dar naturalny i daleki od doskonałości. Dopiero przy lekturze niektórych...

Otchłań

Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych, które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”, czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”).

Dusze ludzi sprawiedliwych, którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa, znajdowały się w “limbus...

Z OTCHŁANI, antologia utworów poet. poświęconych walce i zagładzie Żydów pol.

Z OTCHŁANI, antologia utworów poet. poświęconych walce i zagładzie Żydów pol., przygotowana do druku przez publicystę i literata łódz. T. Sarneckiego, wyd. w Warszawie w marcu 1944 w nakł. 3 tys. egz., przez konspiracyjny Żyd. Komitet Nar.; inicjatorem wydawnictwa był działacz ŻKN A. Berman. Tomik...

Bolesław Leśmian - Otchłań

Kiedy wnoszę do lasu znój mego żywota

I twarz tak niepodobną do tego, co leśne,

Widzę otchłań, co skomląc, w gęstwinie się miota

I rozrania o sęki swe żale bezkresne.

Rozedrgana zielonym, pełnym rosy płaczem,

Przerażona niebiosów ułudnym pobliżem –

Kona z męki i tęskni nie wiadomo za...

Otchłań

Jako coś bezdennego symbolizuje stany, które (jeszcze) nie mają określonej postaci, lub też — z punktu widzenia przeciętnej świadomości — są niewyobrażalne: a więc zarówno pogrążone w ciemności początki świata, jak i jego kres.

Nieokreślony charakter wczesnego dzieciństwa i rozpad osoby w...