Typologia narzędzi o tradycji górnopaleolitycznej (wiórowych) - Ostrza liściowate

Ostrza typu El Jobo, a także niektóre ostrza typu Ayampitfn (stanowisko w Argentynie) i Lauricocha (stanowisko w Peru) przypominają górnopaleołityczne ostrza wierzbowate znane ze Starego Świata.

Typologia narzędzi górnego paleolitu - Ostrza liściowate

Możemy wyróżnić następujące typy ostrzy solutrejskich: a)    ostrza solutrejskie w kształcie liścia laurowego, b)    ostrza solutrejskie w kształcie liścia wierzbowego, c)    ostrza solutrejskie z zadziorem zaczątkowym typu Monthaud, d)    ostrza solutrejskie z zadziorem, e)    ostrza solutrejskie z trzonkiem typu Parpallo.

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Ostrza mustierskie odłupkowe (jednostronne)

Ogólnie możemy wyróżnić ostrza mustierskie zwykłe i ostrza mustierskie wydłużone, których długość przekracza więcej niż dwukrotnie szerokość. Specyficznym typem ostrza mustierskiego jest podwójne ostrze mustierskie (franc.

Typologia narzędzi górnego paleolitu - Tylczaki (wióry, wiórki i ostrza tylcowe)

Specyficzną grupę ostrzy tylcowych stanowią okazy z tylcem załamanym, zwane ostrzami typu Creswell (od stanowisk w Creswell Crag, Wielka Brytania) lub Petersfels oraz ostrza tylcowe z podstawą poprzecznie ściętą (ostrza typu Malaurie od stanowiska w dep.

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Ostrza mustierskie dwustronne

Ostrza liściowate mustierskie w wielu swych odmianach zbliżają się do ostrzy górnopaleolitycznych i reprezentują w zasadzie element górnopa-leolityczny pojawiający się w zespołach mustierskich.

Typologia narzędzi paleolitu dolnego i środkowego - Ostrza mustierskie z trzonkiem

Należą tutaj przetworzone retuszem ostrza lewaluaskie oraz ostrza mustierskie jedno- i dwustronne o wyodrębnionym, retuszowanym trzonku. Ostrza te są często określane mianem ostrzy ateryjskich (nazwa pochodzi od stan.

Ostrze liściowate

Ostrze kamienne wykonane z odłupka, wióra lub płaskiej bryły kamienia, obrabiane retuszem płaskim, na ogół powierzchniowym. W rezultacie tej obróbki forma ostrza przypominała liść (np.