Ostrowie

Czytaj Dalej

OSTRÓW

Przest. wyspa; kępa, wySpa rzeczna, porosła roślinnością.

Ostrów Lednicki wyspa na Jeziorze Lednickim w woj. poznańskim, gdzie w VII w. powstała osada prapolska; X-XII w. kolisty gródek, naprzód drewniany, od pocz. XI w. kamienny, z zamkiem książęcym i kościołem; zamek zniszczony w 1038 przez ks...

Ostrów Tumski

Na odrzańskiej wyspie osadnictwo istniało już w V w. p.n.e. W jej zach. części na pocz. X w. powstał gród, założony przez Wrocisława lub czeskiego księcia Wra-tysława, stąd nazwa Wrocław. W poł. X w. po wsch. stronie wzniesiono pierwszy ko­ściół chrześcijański, na miejscu którego w 1000...

Ostrów Piaskowy

Wyspa na pn. wsch. od Rynku, koło Hali Targowej. Ok. 1149 Piotr Włostowic ufun­dował tu klasztor Augustianów, zastąpiony  barokową budowlą: skrzydła zach. i pd. w 1709-30, wsch. 1789-1802. Po sekulary­zacji w 1811 gmach przekazany na Bibliotekę Uniwersytecką. W podziemiach w 1945 niemiecki sztab twierdzy...