Ostrość

Czytaj Dalej

Badanie ostrości wzroku do dali

Najczęściej wykonywanym testem czynnościowym układu wzrokowego jest badanie ostrości wzroku, które wykonuje się przy użyciu tablic testowych lub rzutowanych projektorem znaków testowych - optotypów (cyfr, liter, znaków ikonograficznych dla osób nie umiejących czytać).

U dzieci ostrość wzroku do dali...

Ostrość wzroku

ostrość wzroku; uzyskiwana dzięki elastyczności źrenicy, która stanowi rodzaj soczewki o zmiennej ognisko­wej. Tak zwane mięśnie rzęskowe po­wodują spłaszczenie lub uwypuklenie się źrenicy w zależności od jej od­ległości od przedmiotu obserwowane­go tak, że obraz pada zawsze na siatkówkę...

Na czym polegała nieostrość Teleskopu Hubble'a (TH)?

Błąd krzywizny wynosił tyle ile jedna pięćdzie­siąta szerokości ludzkiego włosa. Wystarczyło to jednak, żeby światło padające na zewnętrzną część lustra było skupiane w innym miejscu, niż światło odbite od jego centralnych partii - zjawi­sko znane jako aberracja sferyczna. Co jest...