Ostrogoci

Ostrogoci

Czytaj Dalej

Sakralny charakter władzy królów germańskich (VI – VIII w.) i model stosunków z Kościołem po przyjęciu chrześcijaństwa (Wizygoci, Ostrogoci, Wandalowie, Frankowie)

Ostrogoci w Italii Wandalowie w Afryce Burgundowie w dolinie Rodanu Wizygoci w Hiszpanii Frankowie wkroczywszy do Galii przyjęli katolicyzm u germ.