Ostatnia stacja

Czytaj Dalej

Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

  Zaczęły się dla Babilonu ostatnie wielkie dni, największe, jakie kiedykolwiek były. Ostatni z chaldejskiej linii monarchów babilońskich, Nabonidus, odznaczał się jeszcze osobliwszym smakiem literackim.

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że uważają oni reklamę coraz częściej jako działanie zbyt natarczywe i uciążliwe.

Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

)Nietrafny jest jednak pogląd, że był to skutkiem nasilającej się represji karnej, W okresie dynamicznego wzrostu populacji więziennej, * ani nie doszło do zmian w prawie karnym, które, mogłoby ewentualnie powodować częstsze orzekanie kar izolacyjnych * ani też nie uległa jakiejś generalnej zmianie częstotliwość ich orzekania Fałszywa jest również teza, że za wzrost populacji więziennej odpowiedzialna jest bardziej represyjna polityka aresztowań realizowana ...

Julian Przyboś - Światła na stacji

Pociąg, w kłąb stacji namotany, zgasł, szklane kule zaniosły się światłem, tłum, rozwiany, wybłysnął z przeźroczy!

Rodzina mała - Odchodzenie dzieci z rodziny, aż do ostatniego dziecka

- współcześnie – na tym etapie rzadko są małe dzieci, bo różnica wieku między rodzeństwem nie jest zwykle duża; dziecko dorosłe odchodzi, drugie jest co najmniej w wieku dorastania

- opiekę fizyczną nad dzieckiem rodzice mają już dawno za sobą

- rodzice mają więcej czasu dla siebie, możliwość...

POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW

zakonnym przeżyła się doktryna luterańska, ostatni z mistrzów zakonu zrzucił habit, poddał się królowi polsk.

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

POLSKA ZA PANOWANIA DWÓCH PIERWSZYCH PIASTÓW DWÓCH OSTATNICH PIASTÓW BOLESŁAW CHROBRY WŁADYSŁAW ŁOKIETEK popiera chrystianizację w państwach pogańskich ujawniają się wyraźne tendencje do zjednoczenia państwa utrzymuje poprawne stosunki z cesarstwem dążąc do władzy zajmuje Kraków, Sandomierz, ziemię sieradzką i łęczycką oraz Pomorze Gdańskie zostają ufundowane biskupstwa zawarcie sojuszu z Węgrami przeciw Janowi ...

Romuald Traugutt - Ostatni dyktator

Organizując na Polesiu samemu oddział powstańczy, a następnie zostając 17 października 1863 roku ostatnim dyktatorem samego Powstania Styczniowego, Romuald Traugutt wykazał się dużymi i nieprzeciętnymi umiejętnościami oraz zdolnościami organizacyjnymi.

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Z powodu tego posłuszeństwa rosyjskiej władczyni, z powodu oportunizmu, z powodu pięknoduchostwa - ostatni z królów Polski został okrzyknięty zdrajcą.

Ostatnie etapy antropogenezy

Szczególnie w ostatnich stadiach filogenezy człowieka występuje na pierwszy plan wybitne powiększenie części mózgowej czaszki dzięki wielkiemu powiększeniu się mózgowia i wyraźne zmniejszenie części twarzowej czaszki wskutek redukcji uzębienia.

Jakie były pierwsze stacje kosmiczne?

Pierwsze stacje kosmiczne Salut l - pierwsza radziecka stacja kosmiczna - wystrzelony w 1971 roku, był stosunkowo skromną konstrukcją. Ostatnia stacja z tej serii została porzucona i zniszczona w 1986 roku, gdy Rosjanie rozpoczęli znacznie ambitniejszy pro­jekt - budowę stacji Mir.

Czym była stacja kosmiczna Mir?

Jeden zestaw śluz umożliwiał przybijanie do stacji statków serii Sojuz z załogą, bezzałogowych statków zaopa­trzeniowych Progress oraz ostatnio amerykańskich wahadłowców. Trzeba było nawet wysyłać specjalne załogi mające za zadanie przeprowadzenie poważnych remontów stacji, jak np.

Czym jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna Alfa?

Budowa stacji Faktyczna budowa stacji będzie wymagała długiej serii lotów na orbitę: 18 amerykańskich, 13 rosyj­skich, 2 europejskich i 1 japońskiego.

Jak powstawały stacje kosmiczne?

1971 ZSRR umieszcza na orbicie pierwszą stację kosmiczną Salut 1 1973 NASA wysyła Skylaba - pierwszą stację amerykańską 1974 Skylab porzucony 1984-1993 USA i europejscy partnerzy planują budowę wspólnej stacji orbitalnej Freedom 1986 ZSRR umieszcza na orbicie stację Mir, następcę stacji z serii Salut 1993 Projekt Freedom zostaje zastąpiony przez projekt Alfa - współpraca pomiędzy USA, Rosją i innymi partnerami 1995 Władimir Poljakow ...

Omów podstawowe tendencje rozwoju firm w ostatnich latach

 

Kolejno:

(1) „małe jest piękne” (małe firmy są bardziej efektywne i kreatywne; mniejsze ryzyko);

(2) „mergerowanie” (fuzje, łączenie małych firm w wielkie korporacje);

(3) „dywersyfikacja” (różnicowanie produktów i usług w obrębie korporacji, by zmniejszyć ryzyko);

(4) „holdingi” (spółka...

MURDELIO. Powieść ostatniego z Nieczujów

Powieść ostatniego z Nieczujów, powieść Z. utwór cyklu —» Ostatni z Nieczujów.

OSTATNI Z NIECZUJÓW, cykl powieści i opowiadań Z. Kaczkowskiego

Sam autor określił swój „cyklus", entuzjastycznie przyjęty przez czytelników i krytykę, jako „po prostu curriculum vitae ostatniego kontuszowego szlachcica, więc jego i jego sąsiadów historię".

OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Historia szlachecka, powieść J. I. Kraszewskiego

OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Treścią powieści są dzieje Tadeusza Siekierzyńskiego, ostatniego potomka podupadłej rodziny szlach.

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.

PAN TADEUSZ, czyli Ostatni zajazd na Litwie.