Ostatnia

Czytaj Dalej

OSTATNI

Ostatni z Abenceragów (Przygody ostatniego z Abenserażów) zob. Wtem ciężka marzeniami na pierś spadła głowa, I tak usnął ostatni Klucznik Horeszkowa.

CHORYCH NAMASZCZENIE, ostatnie namaszczenie, namaszczenie świętym olejem - W KOŚCIELE KATOLICKIM

Udzielaniu chorym namaszczenia w ostatnich chwilach ich życia sprzeciwił się -» Katechizm rzymski; również KPK (kan. Ciesielski, Ostatnie namaszczenie, sakrament umierających czy chorych?

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Z powodu tego posłuszeństwa rosyjskiej władczyni, z powodu oportunizmu, z powodu pięknoduchostwa - ostatni z królów Polski został okrzyknięty zdrajcą.

Pożyczkodawca ostatniej instancji

Pożyczkodawca ostatniej instancji chcąc udzielić awaryjnego wsparcia płynnościowego, powinien najpierw zbadać i ocenić podmiot potrzebujący pomocy, pod względem jego wypłacalności.

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Justyna Niemyńska grupa III Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. , Ostatni król Rzeczypospolitej.

Historia negocjacji Polski z Unią Europejską od października 2002 do zamknięcia ostatnich obszarów negocjacji.

2002-12-03 Rokowań prawdopodobnie nie uda się skończyć przed szczytem Nie tylko Polska, ale i inni kandydaci chcą walczyć o lepsze warunki do ostatniej chwili na szczycie w Kopenhadze 12-13 grudnia. Miałby to być prezent w ostatniej chwili, który pokaże jak hojne są Niemcy.

Ostatnie cztery tygodnie ciąży a układ kostny

Panewka stawu biodrowego we wcześniejszych okresach rozwoju jest płytsza w wyniku decen-trowania się stawu, podczas gdy w ostatnich tygodniach przed porodem jej głębokość w naturalnym procesie rozwoju jest najmniejsza, nawet bez działania czynników patogennych. Pełne zwichnięcie powstałe w ostatnich tygodniach ciąży jest wyjątkowo rzadkie.

Ostatnie państwo babilońskie i państwo Dariusza I

  Zaczęły się dla Babilonu ostatnie wielkie dni, największe, jakie kiedykolwiek były. Ostatni z chaldejskiej linii monarchów babilońskich, Nabonidus, odznaczał się jeszcze osobliwszym smakiem literackim.

Ocena polityki karnej w Polsce ostatniego dziesięciolecia

)Nietrafny jest jednak pogląd, że był to skutkiem nasilającej się represji karnej, W okresie dynamicznego wzrostu populacji więziennej, * ani nie doszło do zmian w prawie karnym, które, mogłoby ewentualnie powodować częstsze orzekanie kar izolacyjnych * ani też nie uległa jakiejś generalnej zmianie częstotliwość ich orzekania Fałszywa jest również teza, że za wzrost populacji więziennej odpowiedzialna jest bardziej represyjna polityka aresztowań realizowana ...

MURDELIO. Powieść ostatniego z Nieczujów

Powieść ostatniego z Nieczujów, powieść Z. utwór cyklu —» Ostatni z Nieczujów.

OSTATNI Z NIECZUJÓW, cykl powieści i opowiadań Z. Kaczkowskiego

Sam autor określił swój „cyklus", entuzjastycznie przyjęty przez czytelników i krytykę, jako „po prostu curriculum vitae ostatniego kontuszowego szlachcica, więc jego i jego sąsiadów historię".

OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Historia szlachecka, powieść J. I. Kraszewskiego

OSTATNI Z SIEKIERZYŃSKICH. Treścią powieści są dzieje Tadeusza Siekierzyńskiego, ostatniego potomka podupadłej rodziny szlach.

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów

ŻALE SARMATY NAD GROBEM ZYGMUNTA AUGUSTA, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów (inc. ; w strofie ostatniej, mającej symboliczną konstrukcję i wymowę, zastosowany został m.

Jakie instytucje działały poza kontrolą władzy komunistycznej w ostatnich latach realnego socjalizmu?

W ostatnim okresie panowania władzy sowieckiej na Litwie podjęła aktywność federacja patriotycznych organizacji pod nazwą Sajudis.

Ostatnie krucjaty - średniowiecze

padł Akkon, ostatni bastion Królestwa Jerozolimskiego.

Hugo Kołłątaj - Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III

Jego sąd o «stanie oświecenia* w ostatnich latach smutnej epoki saskiej jest bardzo surowy, ale i bardzo słuszny: szkoła nie tylko nie dawała uczniom rzetelnej oświaty, ale ich demoralizowała zatruwając serca jadem fanatyzmu i nietolerancji.

Zmiany masy ciała w ostatnim czasie

Jak zaznaczono wcześniej, zmiany masy ciała w ostatnim okresie mogą być ważnym sygnałem ryzyka zdrowotnego. Stały spadek wagi o kilogram lub więcej w ciągu ostatnich trzech tygodni stanowi poważne zagrożenie, zwłaszcza gdy pacjentka już ma niedowagę.

Rozwój sponsoringu w ostatnich latach

Przeprowadzone w ostatnich kilku latach w Polsce analizy stosunku konsumentów do reklamy wskazują na to, że uważają oni reklamę coraz częściej jako działanie zbyt natarczywe i uciążliwe.

POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW

zakonnym przeżyła się doktryna luterańska, ostatni z mistrzów zakonu zrzucił habit, poddał się królowi polsk.

Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

POLSKA ZA PANOWANIA DWÓCH PIERWSZYCH PIASTÓW DWÓCH OSTATNICH PIASTÓW BOLESŁAW CHROBRY WŁADYSŁAW ŁOKIETEK popiera chrystianizację w państwach pogańskich ujawniają się wyraźne tendencje do zjednoczenia państwa utrzymuje poprawne stosunki z cesarstwem dążąc do władzy zajmuje Kraków, Sandomierz, ziemię sieradzką i łęczycką oraz Pomorze Gdańskie zostają ufundowane biskupstwa zawarcie sojuszu z Węgrami przeciw Janowi ...