Wybór sposobu istnienia jako podstawa rozwoju osobowości (na przykładzie Binswangera)

Istnienie w świecie usuwa podział na podmiot i przedmiot , przywraca jedność między człowiekiem a światem. .Przy czym bycie w świecie , może mieć różny charakter:

*UMWELT- bycie w świecie , bycie w otoczeniu biologicznym , fizycznym

*MITWELT- bycie w świecie z innymi ludźmi

*EIGENWELT-bycie w...

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastracyjny

Tak, jak u Freuda. Wg Murraya dla rozwoju osobowości znaczenie mają determinanty genetyczno – maturacyjne, które są związane z procesem dojrzewania. Uważa on, że procesy genetyczno – maturacyjne są odpowiedzialne za programowane następstwa „er”, jakie można wyróżnić w życiu jednostki.

M. uważa, że...

Specyfika opisu osobowości w interpretacji Lewina (pojęcie przestrzeni życiowej, pola psychologicznego, osoby, inne składniki struktury)

Lewin przedstawia swe strukturalne pojęcia w kategoriach topologicznych (psychologia topologiczna)

Topologia zajmuje się relacjami przestrzennymi. Nie uwzględnia wielkości, kształtu, odległości natomiast rozpatruje takie relacje przestrzenne, jak: „jest zawarte w”, „część-całość”, „powiązanie-brak...

Charakterystyka istoty polskiego samorządu terytorialnego - Posiadanie osobowości prawnej

Samorząd terytorialny jest odrębnym podmiotem od państwa, dzięki posiadaniu osobowości prawnej ma prawo zarządzania sprawami publicznymi, lokalnymi. Na obszarze gminy zarządzania mieniem komunalnym.

Typologie osobowości

Hipokratesa ze względu na temperament:

* sangwinik

* melancholik

* choleryk

* flegmatyk 

Krefschmera ze względu na budowę ciała:

* pyknik (grubasek, życzliwy, łagodny)

* asjenik (kościsty, mało życzliwy)

* atletyk (dobrze zbudowany, zróżnicowany psychicznie)

* dysplastyk (niekształtny, anomalie...

Socjogenne elementy osobowości

Elementy składowe osobowości:

1.  biogenne elementy osobowosci

2.  psychogenne elementy osobowosci

3.  socjogenne elementy osobowosci:

                 -> kulturowy ideal osobowosci

                 -> role ...

Omów regulacyjne funkcje schematów poznawczych według poznawczych teorii osobowości

 

Schemat (konstrukt) poznawczy- uproszczona, uogólniona reprezentacja pewnego obiektu (określonej osoby- własnego ojca, grupy społecznej-muzułmanów, relacji interpersonalnej- miłości).

W konkretnej sytuacji wykorzystywana jest tylko znikoma część całej wiedzy, czyli te schematy, które zostały...

Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości

SOCJOLOGICZNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA I OSOBOWOŚCI Socjolog musi zajmować się zagadnieniem osobowości ludzkiej, ponieważ życie społeczne jest zespołem zjawisk i procesów zachodzących miedzy ludźmi. Zatem cechy ludzkie wzajemnie na siebie oddziałujące nie mogą być obojętne dla badacza tych procesów. Nie chodzi tu lecz tylko o cechy człowieka (gdyż mogą być one zmienne) chodzi także o stwierdzenie czy istnieją jakieś elementy podstawowe, stanowiące trwałą ?naturę ...

Wpływ muzyki rockowej na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

Wszystko to, co uda nam się usłyszeć dzięki receptorom, które w większości posiadamy, ma na nas większy lub mniejszy wpływ. Z resztą tak jak wiele innych rzeczy, które niestety lub jak kto woli stety nas otaczają. Graham Mask powiedział kiedyś: „moglibyśmy przez muzykę kierować światem, mamy do swej dyspozycji odpowiednią siłę.” Jego spostrzeżenie szybko dotarło do tych, którzy potrafili to sprytnie wykorzystać i dziś muzyka jest tak samo dobrym środkiem ...

Osobowość

osobowość; zespół stałych cech psy­chicznych określający system emocjo­nalny, motywacyjny i poznawczy jed­nostki, determinujący jej zachowanie i sposób funkcjonowania w grupie społecznej.

Zaburzenia zachowania i osobowości

W niektórych przypadkach obserwuje się wzmocnienie cech osobowości, które charakteryzowały pacjenta przed zachorowaniem. U części pacjentów dochodzi do odwrócenia temperamentu - osoba aktywna, energiczna staje się wyciszona i spokojna. Zmiana zachowania jest trudna do zaakceptowania przez rodzinę.

Zmiany te...

Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

 

Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

Osobowości menedżerów

 

 

Typowe wzorce osobowe (profile psychologiczne) i zachowań menedżerów wobec problemów zarządzania. Zdaniem N. A. Horsteina praktyka zarządzania na Zachodzie wykształciła cztery wzorce osobowe menedżerów, jakimi są menedżerowie odważni, wyzywający, niezadowoleni i konformiści.Menedżerowie odważni...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Manipulowanie

W pewnych przypadkach depresja staje się sposobem radzenia sobie z innymi ludźmi. Szczerze mówiąc, może ona być bardzo potężnym środkiem do manipulowania innymi i osiągania tego, czego się chce. Można posługiwać się depresją, by manipulować współmałżonkiem. Dzieci mogą ją wykorzystywać, by...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zadowalanie swego sumienia

W depresji nasze „ja” zwraca się przeciwko sobie. Dlatego gdy ktoś czuje się pogrążony w depresji i nieszczęściu, wydaje mu się, że otrzymuje to, na co zasłużył. Taka reakcja zadowala jego sumienie. Wywołuje emocjonalny ból, który zakorzeniony jest w potępiającym nas sumieniu. Leczenie takiego...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenia w myśleniu

Gdy człowiek pogrąża się w depresji, jego myślenie coraz bardziej pogrąża go w bólu. Innymi słowy, czuje się coraz bardziej pozbawiony nadziei, bezradny, bezwartościowy i winny. Jest wobec siebie bardzo krytyczny i poniża siebie. Ogólnie rzecz ujmując, gdy ktoś pogrąża się w depresji, umacnia w...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niewłaściwy system nagradzania

Dzieci uczą się reagowania na to, za co są nagradzane lub karcone. Przykład: jeśli w czasie depresji dziecko jest nagradzane możliwością zostania w domu i niepójścia do szkoły oraz dodatkową uwagą, będzie miało skłonności do reagowania depresją w swym zachowaniu. Jest niewłaściwie nagradzane za...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Niedoczynność tarczycy

Niedoczynność tarczycy może wywołać depresję. Wielu lekarzy ogólnych od lat już wie, że w pewnych (rzadkich) przypadkach depresji pomóc mogą leki wzmacniające pracę tarczycy. Dotyczy to nie tylko depresji spowodowanych niedoczynnością tarczycy, ale także innych jej przypadków. Czasami pomocne...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie równowagi amin biogennych

Wspomnieliśmy już, że aminy mózgowe (szczególnie serotonina i noradrenalina) są neurotransmiterami, które znajdują się w synapsach komórek nerwowych. Obniżenie poziomu tych substancji uważa się za główny czynnik powodujący depresję. Oto przesłanki przemawiające za tą hipotezą:

1. Wiele lat temu lek...

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego

Od pewnego czasu wiadomo, że istnieje związek między depresją a zaburzeniami w pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego. Dzięki współczesnym intensywnym badaniom w tej dziedzinie zależności te są coraz bardziej jasne. Przysadka mózgowa znana jest jako gruczoł główny i wydziela takie hormony, jak...