Osobnik

Czytaj Dalej

Rozmieszczenie osobników w populacji, struktura przestrzenna

Sposób, w jaki osobniki populacji są rozmieszczone na terenie przez nie zajmowanym. Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np.

Wyjaśnij pojęcie konstytucji (biotypu) osobnika

Konstytucja (biotyp) jest to zespół genetycznie zdeterminowanych właściwości psychicznych i fizycznych osobnika, modyfikowanych w trakcie rozwoju osobniczego przez czynniki środowiska zewnętrznego.

Omów wpływ trybu i stylu życia osobnika na przebieg jego rozwoju

Tryb i styl życia osobnika jest nierozerwalnie związany z czynnikami ekonomicznymi.

BADANIE PŁUC NA OSOBNIKU ŻYWYM

Opukiwanie klatki piersiowej w polach, do których przylega tkanka płucna zawierająca powietrze, daje odgłos jawny odróżniający się wyraźnie od odgłosu stłumionego. który powstaje przy opukiwaniu narządów bezpowietrznych—zbitych lub wypełnionych krwią (wątroba, serce, grubsze warstwy mięśniowe)...