Osłuchiwanie

Osłuchiwanie

Czytaj Dalej

Osłuchiwanie serca

Osłuchiwanie serca ma na celu ustalenie:

-- jakie właściwości inają tony serca oraz odstępy między nimi, czy występują szmery nad sercem.

Zasady osłuchiwania serca Zasady osłuchiwania fonendoskopem:

- osłuchuje serce jedna osoba, własnym, dobranym fonendoskopem, zaopatrzonym w lejek i membranę...

Osłuchiwanie płuc

Każde z płuc dzieli się na piaty i segmenty.

Płuco lewe składa się z dwóch piatów: górnego i dolnego, rozdzielonych szczeliną międzyplatową lewą.

Płuco prawe składa się z trzech piatów; górnego, środkowego i dolnego, które także są oddzielone szczelinami międzypłatowymi.

Płuca osłuchuje się...

Miejsca osłuchiwania serca

Najdogodniejsze miejsca osłuchiwania są następujące:

1. Dla zastawki trójdzielnej na mostku po stronie prawej na wysokości przyczepu 5 i 6 prawej chrząstki żebrowej. W miejscu tym lekarz przykłada słuchawkę; W' tym przypadku więc w miejscu położenia zastawki.

2. Dla zastawki dwudzielnej miejsce...