Oskrzela

Oskrzela

Czytaj Dalej

Oskrzele płatowe dolne prawe

Poniżej odejścia oskrzela sercowego (o 1 cm) pozostałe oskrzele płatowe dolne oddaje trzy dalsze oskrzela podstawowe: przednie (8), boczne (9) i tylne (10).

Oskrzele płatowe dolne lewe

Oskrzele przyśrodkowe (7) przeważnie nie rozpoczyna się samodzielnie  jak po stronic prawej, lecz odchodzi wspólnie z oskrzelem podstawowym przednim (B) i oddziela się od niego dopiero po przebiegu 1 1,5 cm.

Oskrzela płatowe

Według wielu autorów dolne piaty stanowią najstarsze części płuc, płaty pierwotne; dlatego też zaopatrujące je oskrzele, począwszy od rozdwojenia tchawicy aż do miejsca podziału oskrzela płatowego dolnego na jego odgałęzienia skierowane ku przeponie, zwane jest oskrzelem pierwotnym lub pniem oskrzelowym.

Oskrzela płatowe

Według wielu autorów dolne płaty stanowią najstarsze części płuc, płaty pierwotne; dlatego też zaopatrujące je oskrzele, począwszy od rozdwojenia tchawicy aż do miejsca podziału oskrzela płatowego dolnego na jego odgałęzienia skierowane ku przeponie, zwane jest oskrzelem pierwotnym lub pniem oskrzelowym.

Oskrzela

Oskrzela płatowe dzielą się na oskrzela segmentowe. Następne wielokrotne podziały na coraz mniejsze gałęzie doprowadzają do powstania najmniejszych oskrzeli, z których ostatecznie tworzą się oskrzeliki o średnicy światła 0,5 - 1 mm.

Oskrzele płatowe górne prawe

Oskrzele płatowe górne prawe (bronchiis lobaris superior dexler) po przebiegu około 1 —1,5 cm dzieli się zazwyczaj na trzy gałęzie; ze względu na ich położenie i obszar rozgałęzienia są to oskrzela segmentowe: szczytowe (1), tylne (2) i przednie (3).

Oskrzela główne

Od-różniamy więc oskrzela główne czyli zewnątrz płucne oraz ich odgałęzienia w obrębie płuc czyli oskrzela wewnątrz płucne; z nimi zapoznamy się przy opisie płuc.

Oskrzele płatowe górne lewe

Ze wszystkich pięciu oskrzeli płatowych największą regularność wykazuje oskrzele płatowe górne lewe. Podział ten może się znajdować tak blisko swego miejsca odejścia od lewego oskrzela głównego, że odbiera się wrażenie trójpodziału oskrzela lewego.

Oskrzele płatowe środkowe

Oskrzele boczne (4) dzieli się na gałąź tylną i przednią; oskrzele przyśrodkowe (5) na gałąź górną i dolną biegnące prawie równolegle w kierunku brzegu przedniego.

OSKRZELA WEWNĄTRZPLUCNE

Przy pomocy bronchoskopii można zbadać wnętrze większych oskrzeli. W tym celu przez krtań i tchawicę, kiedy głowa przechylona jest ku tyłowi, wprowadzamy cewę (bronchoskop) oświetloną u swego wierzchołka, przy czym oskrzela wyprostowują się.

OSKRZELA

Ściany oskrzeli głównych i ich odgałęzień zawierają pierścienie chrzęstne, które zapewniają im drożność. Wnętrze oskrzeli i oskrzelików wysłane jest nabłonkiem migawkowym, który uczestniczy w oczyszczaniu powietrza.

Ciała obce w tchawicy i oskrzelach

Niektóre drobne ciała obce mogą zalegać w oskrzelach przez długi czas nie rozpoznane. Dopiero późne powikłania w postaci rozwijających się zmian zapalnych oskrzeli i płuc wskazują na obecność ciała obcego.