Osklepek opłucnej

Czytaj Dalej

Osklepek opłucnej

Oba te więzadia napinają osklepek, podobnie jak 111. Również naczynia krwionośne połączone tkanką łączną okołonaczyniową z osklepkiem umocowują go.

Osklepek opłucnej

Od tyłu, w bez pośrednim sąsiedztwie osklepka opłucnej znajduje się zwój szyjno-piersiowy (ggl. Względnie mocne „obudowanie" osklepka opłucnej prowadzi do zmniejszenia wymiany powietrza w obrębie szczytów płuc, co /.

Opłucna

Opłucna (pleura) jest to błona surowicza, która dla każdego płuca oddzielnie tworzy zamknięty worek. Odróżniamy więc dwa worki opłucnej, jeden dla płuca prawego, drugi dla lewego. Oba te worki surowicze, choć mogą się z sobą stykać ku tyłowi od mostka, są jednak całkowicie niezależne jeden od...

Opłucna stosunki ogólne

Każda opłucna składa się z dwóch blaszek: opłucnej ściennej (pleura parietalis) wyściełającej jamę klatki piersiowej (caoum thoracis), w której płuco się znajduje i opłucnej płucnej albo trzewnej (pleura pulmonalis s. uisce-ralis) pokrywającej płuco. Między obu tymi blaszkami znajduje się jama...

Wygląd opłucnej

Budowa opłucnej  nie różni się w zasadzie od budowy otrzewnej. Jest to cienka blaszka wysłana jednowarstwowym nabłonkiem płaskim, wskutek czego jest gładka i lśniąca. Nabłonek spoczywa na tkance łącznej, ułożonej w parę warstw pęczków włókien klejodajnych i sieci sprężystych. Najgłębsza...

Opłucna płucna

Opłucna płucna albo trzewna (pleura pulmonalis s. viscerc.lis) otacza całą powierzchnię płuca z wyjątkiem wnęki, gdzie przechodzi w opłucną ścienną. W obrębie szczelin miedzypłaiowych, jak to zaznaczyliśmy poprzednio, opłucna płucna zstępuje na jednej z powierzchni międzyplatowych i dochodząc...

Opłucna ścienna

phrenica), opłucna śród piersiowa (pleura mediastinalis) i opłucna żebrowa (pleura costalis)  górna część opłucnej ściennej w przejściu opłucnej żebrowej w śródpiersiową, która obustronnie wystaje nad przednim brzegiem górnego otworu klatki piersiowej i wnika w podstawę szyi nosi nazwę osklepka opłucnej (cupula pleurae), pokrywającego szczyt płuca.

Umocowanie opłucnej ściennej

W warunkach prawidłowych opłucna ścienna daje się bez trudu odpreparować zarówno na zwłokach świeżych, jak i utrwalonych z większą łatwością od ściany klatki piersiowej, nieco trudniej od przepony i osierdzia. Do wewnętrznej powierzchni żeber opłucna ścienna przytwierdzona jest luźniej...

Opłucna żebrowa

Opłucna żebrowa (pleura costalis) przylega obustronnie do powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej za pośrednietwem tkanki podopłucnowej czyli tzw powięzi w e w n ą t r z p i e r s i o w ej (fascia endothóracica).

Siedząc opłucną żebrową od przodu do tyłu stwierdzamy, że pokrywa ona...

Opłucna przeponowa

Opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica) pokrywa obustronnie kopuły przepony i ich zbocza (areae pleurales) sięgając na obwodzie prawie do przyczepu początkowego przepony, przyśrodkowo zaś do śródpiersia : część pośrodkowa przepony (area mediastinalis), która dźwiga śródpiersie nie jest...

Opłucna śródpiersiowa

Opłucna śródpiersiową (pleura mediastinalis) prawego i lewego worka opłucnej rozpięta jest między kręgosłupem piersiowym a mostkiem i przykrywa narządy polo/oiie w śródpiersiu stanowiąc jego ścianę boczną. Oba worki opłucnej zbliżają się do siebie najbardziej zarówno ku tyłowi od mostka, jak i do...

Co to jest zapalenie opłucnej?

Ruchy, jakie wykonują płuca podczas oddychania są ułatwione dzięki nawilżającej funkcji opłucnej. Pomiędzy dwoma warstwami opłucnej znajduje się bardzo niewielka ilość przypominającego maź płynu. Jeśli opłucna ulegnie zapaleniu lub infekcji, płuco nie ślizga się już tak łatwo, jego ruchy są...

Nakłucie jamy opłucnej - rola pielęgniarki

Nakłucie jamy opłucnej Istota i cel: Wprowadzenie igły przez ścianę klatki piersiowej do jamy opłucnej w celu diagnostycznym lub leczniczym. 1. Celem diagnostycznym jest pobranie płynu z jamy opłucnej do badania 2. Celem leczniczym jest usunięcie zalegającego płynu lub powietrza jamy opłucnej, podanie leku, założenie drenu i prowadzenie drenażu ssącego. Wskazania do zabiegu: 1. Obecność płynu przesiękowego w jamie opłucnej (niewydolność krążenia, marskość ...

Odma opłucnej

Odma opłucnej jest chorobą polegającą na obecności powietrza w jamie opłucnej z częściowym lub całkowitym zapadnięciem płuca. Podstawowym badaniem dla rozpoznania odmy opłucnej jest badanie radiologiczne klatki piersiowej i punkcja jamy opłucnej.

Ropniak opłucnej

Ropniakicm opłucnej określa się obecność zainfekowanego płynu lub ropy w jamie opłucnej. Rozpoznanie ropniaka opłucnej ustala się w oparciu o wywiad lekarski, badanie przedmiotowe (opukiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowej) i badanie RTG klatki piersiowej wykazujące cechy płynu w jamie opłucnej...

PUNKCJA OPŁUCNEJ

Badanie polega na wprowadzeniu igły przez powłoki tkankowe ściany klatki piersiowej (skórę, tkankę podskórną, mięśnie) do jamy opłucnej w celu wyciągnięcia (aspiracji) płynu lub powietrza. Pobrany z jamy opłucnej płyn można poddać dalszej ocenie jego własności fizycz­nych i chemicznych, badaniu...

PUNKCJA OPŁUCNEJ - opis badania

Bardzo często bezpośrednio przed punkcją opłucnej (oprócz osłuchiwania i opukiwania klatki piersiowej) badający wykonuje badanie radiologiczne lub ultrasonograficzne klatki piersiowej pacjenta dla potwierdzenia obecności oraz ustalenia rozmieszczenia płynu lub powietrza w jamie opłucnej. W przypadku...

Zapalenie opłucnej wysiękowe

zapalenie opłucnej wysiękowe; zapalenie błony surowiczej pokrywającej płuco i wyściełającej wewnętrzną powierzchnię klatki piersiowej z tworzeniem się płynu zapalnego (wysięku), który gromadzi się w jamie opłucnej.

Etiologia różna, często w przebiegu zakażenia gruźliczego. Objawy ogólne...

Zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca

zrosty opłucnej — zapobieganie po operacjach serca; powstają wskutek nacięcia opłucnej i pojawienia się wysięku. Szybkie powstawanie wysięku, w obrębie osierdzia i opłucnej, w pierwszym okresie pooperacyjnym oraz jego ustępowanie, u niektórych chorych, po zastosowaniu leków przeciwhistaminowych...

GRUŹLICZE ZAPALENIE OPŁUCNEJ

Gruźlicze zapalenie opłucnej łączy się często z gruźlicą pierwotną i występuje przeciętnie rok po zakażeniu pierwotnym. Najczęściej przebiega ono jako zapalenie wysiękowe. Przeważnie chorują ludzie młodzi.

Początek choroby jest przeważnie ostry, z dreszczami, wysoką gorączką, gwałtownymi...