Oskarżyciel posiłkowy

Czytaj Dalej

Zakres ograniczenia uprawnień procesowych oskarżyciela posiłkowego

Oskarżycielem posiłkowym - jest pokrzywdzony, który w sprawie p. przestępstwo ścigane z urzędu występuje z oskarżeniem obok prokuratora albo - w określonych prawem sytuacjach- także zamiast tego podmiotu.

Ustawa stanowi, że w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może po wniesieniu...

Jesteś zaproszony na posiedzenie Trybunału Norymberskiego jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie Holokaustu. Przygotuj mowę oskarżającą Niemców o eksterminację narodu żydowskiego.

Szanowni Państwo! Zebraliśmy się tu by osądzić zbrodnie nazistowskie. Żadne słowa nie są w stanie oddać całej przerażającej prawdy o niegodziwościach, których dopuścili się hitlerowcy. Musimy jednak znaleźć w sobie siły, aby się z tą prawdą zmierzyć. Ze ściśniętym sercem, pełni bólu, złóżmy dziś wspólnie hołd wszystkim ofiarom hitlerowskiej zbrodni masowego ludobójstwa. Holokaust – najkoszmarniejsze ze zbrodniczych przedsięwzięć niemieckich ...