Osadnicy

Czytaj Dalej

OSADNIK

OSADNIK — w melioracji zbiornik, przezktóry powoli przepływa woda i osadza w nimzanieczyszczenia; osadniki wykonuje się w celuochrony urządzeń nawadniających przed zamulaniem;w osadnikach do oczyszczania ściekówooZostaią ciężkic osady i przedmioty, któreniożna później łatwo usunąć.

Osadnik achine

Lopinga achine (Scop.), rodzina Satyridae - oczennicowate. Długość skrzydła 26—30 mm. Motyle latają w czerwcu w lipcu na terenach. Najpierw wylęgają się samce a dwa tygodnie później samice. Gąsienice żyją od lipca do maja przyszłego roku na niektórych ławach.

Osadnik megera

Lasiommatamegera, rodzina Satyridae — oczennicowate. Długość skrzydła do 25 mm. Motyle latają od kwietnia do października na suchych, nasłonecznionych stanowiskach. Często siadają na nagrzanych skałach albo starych murach. Gąsienice na różnych trawach, najczęściej na wiechlinach.