Organon

Czytaj Dalej

ORGANON

 

ORGANON (gr. órganon = narzędzie, in­strument)

1. Órganon — tradycyjna (od czasów bi­zantyjskich) nazwa zbioru pism logicz­nych Arystotelesa, wyrażająca zgodnie z jego intencją traktowanie logiki jako „na­rzędzia myśli" wyłączonego z zakresu samej filozofii; zbiór ten obejmuje: Kategorie, Hermaneutyki...

ORGANON

Gr., 'narzędzie; instrument; przyrząd; organ', tytuł zebranych pism logicznych Arystotelesa (384-322 pne.), które wydał po raz pierwszy, po grecku, w 5 tomach in folio Aldus Manutius (zob. Aldyny) w 1495-98 w Wenecji.

Nazwa ta, nadana zresztą nie przez autora, ale przez redaktora jego dzieł, Andronikosa z...