Organizmy

Czytaj Dalej

Komórka jako podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna organizmów

To różnicowanie ujawnia się wyraźnie już u pierwszych tkankowców, ale nawet pojedyncza komórka tworząca organizm pierwotniaka, potrafi elastycznie dostosowywać się do zmian środowiska i specjalizować w kierunku tych funkcji życiowych, które przynoszą największe korzyści i dają organizmowi największe szanse na przeżycie.

Wymień podstawowe grupy składników pokarmowych i omów funkcje, jakie spełniają w organizmie

Osoby o ciemniejszej skórze, po to by ich organizm mógł wytworzyć wystarczającą ilość witaminy mogą potrzebować dziesięciokrotnie dłuższego wyeksponowania na działanie promieni słonecznych.

Rozwój organizmów w proterozoiku - Chronologiczny rozwój organizmów

- 900 mln - 570 mln lat temu: środkowy proterozoik - 900 mln Udokumentowano pojawienie się w tym czasie pierwszych organizmów zwierzęcych zwanych protozoa.

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu jej procesach. Wodna gospodarka organizmu zwierzęcego zależy głównie od środowiska, w jakim organizm żyje.

Wydalanie jako jedna z podstawowych czynności życiowych organizmów

Organizmy te wydatkują na wydalanie zbędnych produktów znikomo małe ilości energii, w odróżnieniu od zwierząt posiadających wyspecjalizowane narządy wydalnicze.

Rola wody w organizmie; skutki niedoboru i nadmiaru wody.

Odwodnić organizm można też stosując nierozważnie przeróżne diety. Organizm odwadnia się szczególnie podczas wielkich upałów. Codziennie nasz organizm traci wiele wody - ok.

Człowiek jako środowisko życia dla innych organizmów

Niestety, Homo Sapiens ze względu na swą "korzystną" budowę jest znakomitym środowiskiem dla innych organizmów, zarówno jako miejsce bytowania szkodliwego, jak i tego pożytecznego.

Organizacje jako organizmy

Jedna z nich traktuje ją jako organizm żywy, system egzystujący w szerszym otoczeniu, od którego jest uzależnione pod względem zaspokajania różnych potrzeb.

Oddziaływanie pradu elektrycznego na organizm ludzki

Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm ludzki Prąd przemienny o częstotliwości 50 Hz i napięciu 400/230 V jest najbardziej rozpowszechnionym środkiem przenoszenia energii elektrycznej.

Bilans wody w organizmie

Pocenie się jest wówczas sposobem odprowadzenia ciepła z organizmu, przy tym z jednym cm3 wyparowanej wody organizm traci 0,58 kcal (2,5 kJ).

Czym jest Organizm

poziom układ narządów Organizm wielokomórkowy Komórka jest podstawową jednostką budującą organizm a w niej odbywają się wszystkie procesy biochemiczne stanowiące czynności życiowe organizmu.

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

Jednakże choroba popromienna przy postępującym spadku sił organizmu może doprowadzić do śmierci nawet po wielu miesiącach.

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w organizmie (odżywianie i sport)

Jeżeli odżywiamy się nieregularnie, jemy szybko i co popadnie – nasz organizm zacznie domagać się zmiany, będzie nas alarmować, co objawi się złym samopoczuciem.

Jakie organizmy zamieszkują morza i oceany?

Organizmy wchodzące w skład planktonu Organizmy wchodzące w skład planktonu zdane są na łaskę prądów morskich, ale mogą wpływać na to, jakiemu prądowi się poddają.

W jaki sposób HIV atakuje organizm?

Należą do nich między innymi białe krwinki, zwane komórkami pomocniczymi T4, jak również inne komórki układu odpornościowego, które normalnie pomagają chronić organizm przed bakteriami, wirusami i innymi drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Co to jest równowaga płynów w organizmie i jaka jest rola ADH?

Mocz zawiera jej więcej, podczas gdy organizm odzyskuje mniej płynu.

Wyjaśnij, dlaczego pojęcie „regulacji” uznawane jest za jedno z najważniejszych pojęć w nauce, a współczesną psychologią definiuje się, jako jedną z nauk o regulacji wzajemnych stosunków organizmów żywych ze światem zewnętrznym.

W organizmie niektóre procesy muszą być utrzymywane na takim samym poziomie niezależnie od zmieniających się warunków zewnętrznego środowiska. Organizm wykonuje jednak wiele czynności skierowanych na otoczenie.

Rola wody w organizmie

Kiedy temperatura otoczenia jest wyższa niż temperatura skóry, organizm nie może pozbywać się nadmiaru ciepła drogą konwekcji lub przewodnictwa.

Działanie alkoholu na organizm człowieka

Analizując złożony wpływ alkoholu na organizm, należy wspomnieć o jego oddziaływaniu na nasz system nerwowy.

Witaminy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu

- wspomaga organizm w sytuacjach stresowych.