Organizator

Czytaj Dalej

Obowiązki organizatora zgromadzenia

Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie: Jest nim organizator, chyba, że uczestnicy wybiorą innego, na nim ciąży obowiązek troski, by zgromadzenie odbywało się zgodnie z prawem.

Wybitne polskie placówki i ich organizatorzy

WYBITNE POLSKIE PLACÓWKI I ICH ORGANIZATORZY Ksiądz Bronisław Markiewicz (1842—1912) Ks.