Organisation

Czytaj Dalej

Universal Freight Organisation (UFO)

Oganizacja założona została w 2000 roku. UFO obecnie jest jedną z najsilniejszych -<e .iększych sieciowych niezależnych organizacji spedycyjnych na świecie. Obecnie skupia D6 przedsiębiorstw o odpowiednich referencjach i pozycji na rynku lokalnym. Pokrywając ::_Ed 840 lotniczych i morskich portów...

UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Zajmuje się działalnością na rzecz wzajemnego porozumienia narodów, koordynuje międzynarodową współpracę oświatową, naukową i kulturalną.