ORDON Julian Konstanty

Po upadku powstania Ordon wyemigrował do Szkocji, w 1848 walczył na Węgrzech z Austriakami, w wojnie krymskiej był w 1854 dowódcą baterii artylerii w dywizji polskiej Władysława Zamoyskiego walczącej u boku Anglików, a w 1860 brał udział w ekspedycji Garibaldiego na Sycylię.

REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta

REDUTA ORDONA. Ordona, mimo że w rzeczywistości przeżył on powstanie, związała się w świadomości nar.

ORDON Juliusz Konstanty (1810 - 1887)

W rzeczywistości Ordon przeżył literacką śmierć o ponad pół wieku. Możnajedynie przypuszczać, iż Ordon źle znosił legendę zbudowaną wokół wierszaMickiewicza.