ORDER

order znaczą nie tylko 'order', ale i 'zakon, regułę (zgromadzenia zakonnego)'; zwano tak w śrdw. W Polsce, gdzie nominalna równość szlachecka wzbraniała zarówno tytułów arystokratycznych, jak orderów, próba wprowadzenia przez Władysława IV Orderu Niepokalanego Poczęcia się nie udała.

Order

order, franc.

ORDER ŚWIĘTEGO ANDRZEJA (Ordien Swiatogo Andrieja)

Za panowania cara Aleksandra I order ten otrzymywali jedynie gen. W 1807 w Tylży Aleksander przyznał order Napoleonowi, jego bratu Hieronimowi, marsz.

ORDER VIRTUTI MILITARI, najwyższe poi. odznaczenie wojsk.

: Order Krzyża Wojskowego, który miał dzielić się na pięć klas: I - Krzyż Wielki z gwiazdą, II - Krzyż Komandorski, III - Krzyż Kawalerski, IV - Medal Złoty, V - Medal Srebrny.

ORDER KRÓLEWSKI UNII

Order istniał do 1811 i został zniesiony po włączeniu Holandii do cesarstwa.

ORDER ŚWIĘTEGO LUDWIKA (Ordre de Saint-Louis)

Był to pierwszy demokratycznie przyznawany order we Francji. Order ten posłużył Napoleonowi za wzór przy ustanawianiu Legii Honorowej.

ORDER ZJEDNOCZENIA (Ordre imperiale de la Reunion)

Holandii), którzy utracili dawne ordery. Order miał trzy klasy.

ORDER ŻELAZNEJ KORONY (Ordre de la Couronne de Fer)

Order miał trzy stopnie - kawalera (korona wykonana ze srebra), komandora (ze złota) i wielkiego ofic. Spośród Polaków order ten otrzymał m.

ORDER ŚWIĘTEGO ALEKSANDRA NEWSKIEGO (Ordien Swiatogo Aleksandra Newskogo)

Za panowania cara Aleksandra I order przyznano ok.

ORDER ŚWIĘTEGO JERZEGO (Ordien Swiatogo Gieorgija)

Za panowania cara Pawła I orderu tego nie przyznawano.

ORDER WESTFALSKIEJ KORONY

Order noszony był na wstążce niebieskiej.

What could be done in order to promote sport in polish schools?

There is too little hours of Physical Education in Polish schools. Everyone knows about it but no one do anything. First number of hours of PE should be increased. Three or four in normal schools is far too little. In sport schools children have ten or more hours per week. There should be organised some Olympics...

GORMOGONI, Ancient Noble Order of the Gormogons

Stow, masońskie (—» masoneria) istniejące oficjalnie1724-38 w Londynie.

Założycielem g. był chin. mandarynHan Chi, który z przedstawicieli arystokracji utworzył ekskluzywnestow, o strukturze parazakonnej (wg G. Klossa założycielemg. miai być A n d r ew Michael Ramsay, zm. 1743, którypod wpływem jezuitów...

Warehouse order picking

Generalnie jest to praca polegająca na zbieraniu i układaniu na paletach produktów użytku codziennego, zamówionych wcześniej przez klienta hurtowni. Odbywa się to przy udziale pracownika magazynu, Picking Trucka oraz systemu komputerowego potrzebnego do lokalizacji zamówionego produktu. System komputerowy śledzi sytuację w magazynie obliczając i śledząc zapasy, upraszcza uzupełnianie produktów w wielu lokalizacjach oraz eliminuje konieczność rezerwowania lokacji dla każdej ...

ORDER DANNEBROGA, najwyższe odznaczenie duń.

Ustanowione w 1219 przez Waldemara II. Zasady przyznawania zmieniono w 1671, 1693 i 1808. Nadawany za zasługi wojsk, i cywilne, ma sześć klas. Wstążka biała z czerwonym brzegiem. Dewiza: „Gud og Kongen”, czyli „Bóg i Król”.

ORDER IZABELI KATOLICKIEJ (Orden de Isabel Católica), hiszp. odznaczenie wojsk.

Ustanowione w 1815 przez Ferdynanda VII, nadawane za zasługi w obronie kolonii hiszp. podczas wojen napoleońskich. Od 1847 nagradzano nim także inne czyny bojowe. Zniesiony 1936 przez rząd republikański, przywrócony 1938 przez gen. Franco.

ORDER KRÓLEWSKI HISZPANII (Orden Real de Espana)

Ustanowiony w 1808 przez Józefa Bonapartego, przyznawany Hiszpanom, którzy opowiedzieli się po jego stronie. Była to pięcioramienna czerwona emaliowana gwiazda, pośrodku której widniał lew Aragonii, wieża Kastylii oraz dewiza: „Jos. Nap. Hisp. et Ind. Rex Inst.” („Józef Napoleon król Hiszpanii i Indii...

ORDER KRÓLEWSKI OBOJGA SYCYLII

Ustanowiony 23 I 1808 przez Józefa Bonapartego, króla Neapolu, zachowany przez jego następcę Murata, rządzącego jako Joachim Napoleon. Była to złota pięcioramienna gwiazda z czerwoną emalią. Pośrodku widniał koń neapol., a wokół niego dewiza: „Pro Renovata Patria” („Dla Odnowionej Ojczyzny”)...

ORDER ŚWIĘTEGO FERDYNANDA I ZASŁUGI (Ordine di San Ferdinando e del Merito)

Odznaczenie Królestwa Obojga Sycylii, ustanowione 1 IV 1 800 przez Ferdynanda IV. Był to krzyż z sześciopromienną gwiazdą, noszony na wstędze ciemnoniebieskiej z purpurowymi brzegami. Istniały trzy klasy. Dewiza: „Fidei et Merito” („Wierności i zasłudze”).