ORBIS PICTUS

Orbis sensualium pictus łac.

EX OMNIBUS CHRISTIANI ORBIS REGIONIBUS

Encyklika pap. Benedykta XIV wydana 16 X 1756 w celu złagodzenia sporów i niepokojów religijnych we Francji, wywołanych bullą pap. Klemensa XI -* Unigenitus z 8 IX 1713, potępiającą 101 jansenistycznych zdań P. Quesnela.

Bulla pap. z 1713 spowodowała rozdwojenie wśród duchowieństwa; jej przeciwnikom...