Oratorium

Czytaj Dalej

Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Oratorium

Bach skompo­nował dwa rozbudowane oratoria o tematyce związanej z największymi świętami roku kościelnego — Weihnachts-Oratorium (Oratorium na Boże Narodzenie) oraz Oster-Oratorium (Oratorium Wielkanocne).

FILIPINI, Congregatio Oratorii Sancti Philippi Neri (COr), Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

oratorium (stądoratorianie) zbierał swoich penitentów, przeważnie chłopców,na ćwiczenia duch. Zarys historii Kongregacji Oratorium świętego Filipa Neri w Polsce (1668-1968), NP 32(1970) 5-143; Statuta Generalia Confoederationis Oratorii sancti Philippi Neri a Congressu Generali Oratoriano anni 1969 approbata, R 1970; S.

Oratorium

W operze dominuje zasada sceniczna, woratorium zasada koncertujaca; w operze osoby działaja, w oratorium akcja jest opowiedziana;opera jest dramatyczna, oratorium — epickie.

Oratoria Haendla

Niemal wszystkie oratoria Haendlaskładaja sie z trzech czesci, podczas gdy oratoria włoskie były dwuczesciowe, i niemalwszystkie dziela sie — na wzór opery — na sceny i akty.

ORATORIUM

Dawn. rodzaj samodzielnej kaplicy; muz. wielka, epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna, zbliżona do opery, ale pozbawiona akcji scenicznej, dawniej o treści relig., później również mit., hist. i in., wykonywana na estradzie koncertowej a. w kościele, bez dekoracji i charakteryzacji...

Oratorium

Oddzielne pomieszczenie, rodzaj kaplicy,przeznaczone dla celów kultowych ściśle określonejgrupy wiernych, np. zakonników w klasztorze, alumnóww seminarium duchownym, chorych w szpitalu,

(późnołac. 'miejsce modlitwy')