Opuszczenie

Czytaj Dalej

WALECZNYCH TYSIĄC OPUSZCZA WARSZAWĘ

Początek słynnego wiersza patriotycznego Pułk czwarty Jana Nepomucena Kamińskiego o losach pułku „czwartaków" w powstaniu listopadowym 1830/31; tł. nm. wiersza Juliusa Mosena Die łetzten Zehn vom Vierten Regiment bei ihrem Ubergang tiber die preussische Grenze, 'Ostatnich dziesięciu z czwartego pułku...

TARUTIŃSKI MANEWR KUTUZOWA, manewr wykonany przez główne siły ros. pod dow. Kutuzowa po opuszczeniu Moskwy

Rosjanie ewakuowali 14 IX 1812 stolicę, udając się początkowo na płd. wsch. drogą riazańską. 16IX doszli do Borowska, gdzie przeszli na prawy brzeg rz. Moskwy.

17 IX Kutuzow niespodziewanie skierował annię na zach. i forsownym marszem, pod osłoną rz. Pa-chry, dotarł 18 IX do Podolska. 20 IX...

Przygotowanie noworodka do opuszczenia inkubatora

Adaptację noworodka do nowych warunków życia należy przeprowadzać stopniowo: obniżyć parametry inkubatora (np. temperaturę), ubrać dziecko, otworzyć okienka i pozostawić na kilka minut, zaobserwować, jak reaguje organizm dziecka na zmienione warunki. Następnie należy otworzyć inkubator, ciągłe...