Opozycja

Czytaj Dalej

Czym są koalicja i opozycja, jak funkcjonują? Jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Niekiedy mów się także o opozycji radykalnej, domagającej się zasadniczych zmian systemu politycznego, i o opozycji antysystemowej, która za dopuszczalne uważa dążenie do władzy metodami niedemokratycznymi (np.

Henryk II w walce z opozycją feudalną

Dodatkowo opozycyjne środowisko Becketa zasilił Jan z Salisbury. Aureola otaczająca kanonizowanego wkrótce po śmierci Becketa (1173) wpłynęła na rozszerzenie się opozycji wśród kleru i na ośmielenie opozycji możnowładztwa.

Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - „Okrągły stół". Opozycja przejmuje władzę w Polsce

Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego oznaczało pokojowe oddanie władzy przez PZPR w ręce opozycji, choć nowa władza potraktowała już w 1991 roku porozumienia „okrągłego stołu" jako nieaktualne.

Ultramontanizm i opozycja

Opozycja ta początkowo ujawniła się wyłącznie w biernym oporze, ale później przez Ignaza Döllingeradoszło do otwartej walki, spotęgowanej najpierw Syllabusem, a następnie (1867) ogłoszeniem dawnegohiszpańskiego inkwizytora Pedra Arbuesa świętym. We Francji natomiast opozycja do ultramontanizmu istniała także wśród biskupów.

Walka sanacji z opozycją w latach 1929 - 1930

Umożliwiło to osadzenie 19 głównych przywódców opozycji , pozbawionych immunitetu poselskiego, w twierdzy brzeskiej. Unieważniając listy głównych partii opozycyjnych rząd wyeliminował poważniejszą konkurencję w czwartej części okręgów.

OPOZYCJA

Opozycja obejmuje następujące stosun­ki: -> sprzeczności {oppositio contradictoria), —> przeciwieństwa (1) (oppositio conraria), —> podprzeciwieństwa {oppositio subcontraria), -> podporządkowania (2) {opposi­tio subaltemaria).

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

Partie opozycyjne miały zostać zdelegalizowane, gdyż dążą do restauracji dawnego porządku. By zrealizować swój cel nie zawahali się zastosować represji wobec opozycji, ale nawet sojuszników, inspirować w ich ruchach rozłamy, wstrzynać kampanię oszczerstw itd.

Walka Jana bez Ziemi z opozycją. Magna Charta

Nowe upokorzenie podsyciło pewność opozycji.

Opozycja Wali

Opat z Korbei, krewny cesarza, stał się przywódcą opozycji z powodów politycznych. Zdołał jednak po roku powrócić do władzy, opozycja jednaktrwała, nawet po śmierci Wali w 836 roku.

OPOZYCJA NARODOWA I LOKALNA. DONATYZM

Zaledwie nastał pokój w Kościele, już zarysowuje się dwojaka opozycja. Te dwa typy opozycji czasem się łączą, ale zasadniczo pozostają odrębne.

Opozycja szyicka. Abbasydzi

Bardziej radykalna opozycja skupiała się wokół charidżitów, którzy już w VII w.

ARABOWIE I ISLAM W ŚREDNIOWIECZU - OPOZYCJA PRZECIWKO OMAJADOM I ICH UPADEK

Opozycja znajdowała oparcie wśród obcoplemieńców, którzy coraz ostrzej występowali przeciwko panującemu stanowi rzeczy.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - OPOZYCJA ANTY OTTOŃSKA I NAJAZD WĘGIERSKI

  Ten związek, który otwierał Ottonowi widoki na koronę we Włoszech, stał się jednak na razie przyczyną przejścia jego syna z pierwszego małżeństwa do szeregów opozycji.

XVII-wieczna kultura plebejska jako wyraz opozycji wobec uprzywilejowanej pozycji szlachcica-Sarmaty

W XVII wieku bujnie rozwijala sie literatura plebejska. Jej twórcami byli ludzie spoza stanów uprzywilejowanych (magnaterii, szlachty). Byli to protoplasci dzisiejszej inteligencji. Srodki do zycia czerpali z pracy umyslowej, czesto zwiazani byli z Kosciolem. Nie posiadali majatków, wywodzili sie najczesciej z...

Opozycja franciszkańska. Bracia apostolscy

 

Ruch franciszkański, który wyrósł z fermentu społecznego, skupiał wielu autentycznych przeciwników zepsucia w Kościele oraz zwolenników ewangelicznych ideałów. W miarę porzucania Franciszkowych zasad przez władze zakonu zaczęli oni bronić tych zasad, ostro piętnując odstępstwo. Uważali, że...

Zjednoczenie opozycji antypapieskiej. Cesarz, spirytuałowie i Marsyliusz z Padwy

 

W tym czasie polityczna potęga papiestwa była już załamana. Bonifacy VIII, wróg i prześladowca spirytuałów i braci apostolskich, przegrał swą walkę z Francją, a jego drugi z kolei następca, Klemens V, osiadł w Awinionie, pod kontrolą królów francuskich. Rozpoczął się okres tzw. „niewoli...

OPOZYCJA LITERACKA PRZECIW CHRZEŚCIJAŃSTWU

Czytając Makrobiusza dziwimy Się, że nie czyni on żadnej wzmianki o chrześcijanach. Na pewno jest to zamierzone. W ten sposób wyraża się jego wyniosła pogarda dla wrogiej religii: udaje, że jej nie dostrzega. Panegiryki, oficjalne przemówienia ku czci różnych cesarzy, również milczą na temat...