INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU

INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU, stowarzyszenie prowadzące instytut nauk. p.n. Instytut Śl. Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu; placówka powst. 1957, kontynuująca działalność katowickiego Instytutu Śl. (1934—48); organizacyjnie podporządkowana jest Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ...

Opole

Po podziale Śląska w 1922, Opole wraz z dużą częścią Górnego Śląska zostało po stronie niemieckiej.

Opole - związki z literaturą

OPOLE, miasto woj. —» „Opole".

OPOLE

U Słowian zach. w śrdw. związek terytorialno-sąsiedzki; początkowo ziemie użytkowane wspólnie przez wolnych osadników; w XII-XIII w. jednostka administracyjna obejmująca kilkanaście wsi.

Stopniowe uwalnianie się dóbr feudalnych od ingerencji władzy książęcej, sprzyjające kolonizacji i oczynszowaniu...

ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu

ODRA. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu 1957; red. J. Gałuszka. O. miała charakter regionalny, obejmowała problematykę społ.-nar., kult.-lit. i hist. Opolszczyzny. Współpracownicy m. in. Z. Bednorz, R. Urban, Z. Zielonka.

Mirosław Fazan

PEREGRINUS Z OPOLA

PEREGRINUS Z OPOLA, ur. w 1 poł. XIII w., zm. po 1333, kaznodzieja; dominikanin. Przeor klasztoru św. Jakuba w Raciborzu (1303) i św. Wojciecha we Wrocławiu (1305), prowincjał zakonu w Polsce (1305-13 i 1322-27). W 1311-12 przebywał we Francji. Autor spisywanego w Raciborzu 1297-1304 zbioru Sermones de...

OPOLE

OPOJE — zwykle niebolesne i niegorące uwypukleniana kończynach konia, powstałe wskutekrozszerzenia pochewek ścięgien lub torebek stawowychwf wyniku nadmiernej pracy zwierzęcia;u koni roboczych nie mają większego znaczenia.