Muzyka wokalno - instrumentalna baroku - Opera

Opera stawała się coraz ciekawsza; z myślą o wzrastającej liczbie odbiorców powstawały publiczne teatry operowe (W związku z publicznym charakterem teatrów operowych nastąpiły istotne zmiany w organizacji przedstawień: powstał urząd impresaria, zrodziło się pojęcie sezonu operowego (staglone), a ponadto znacznie wzrosły honoraria śpiewaków (najwy­żej płatną grupę stanowili kastraci).

Opera włoska - Rossini, Verdi, Puccini i inni

Opera buffa Opera seria miała rywalkę w postaci opery komicznej (opera buffa) - podział na te dwie formy nastąpił około połowy XVIII wieku.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Francja

Największym osiągnięciem XIX-wiecznej opery francuskiej jest Car-men Georges'a Bizeta, wystawiona w Paryżu w 1875 roku, ostatnia opera tego kompozytora, a zarazem pierwsza francuska opera realistycz­na.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne

Ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie w roku 1883 gmachu Metropolitan Opera House w Nowym Jorku na Brodwayu (Od 1966 roku Metropolitan Opera House mieści się w nowym gmachu w Lincoln Center i jest jedną z najsłynniejszych scen operowych świata.

Narodziny opery

Opera popularna Wraz z rozwojem opery zmieniała się relacja pomiędzy muzyką a tekstem. Ekspansja opery w Europie Poza Italią w sztuce operowej rozmiłowała się również publiczność francuska.

Jak powstała opera w Sydney?

Budynek opery w Sydney jest jednym z najlep­szych w świecie pod względem zarówno akusty­ki, jak i funkcjonalności* Do zakończenia inwestycji w 1973 roku koszt budowy opery wyniósł 102 miliony dolarów.

OPERA

The Beggar 's Opera, opera komiczna, „opera z ulicznych śpiewek" (ang. ballad opera), „opera hultajska" (Londyn 1728, wyd. Była satyrą na operę włoską, na jej sztuczną górnolotność i napuszoność, na kult primadonn i kastratów.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Włochy

Gioacchino Rossini zasłynął w historii muzyki przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych kompozytorów oper buffa. Bellini zasłynął jako twórca oper poważnych: Norma, Lunatyczka i Purytanie, Bellini wprowadzał niekiedy elementy liryczne, co znajdowało wyraz w melodyce, tj.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Niemcy

Jako poeta i historyk sztuki Wagner poświęcał wiele uwagi sprawom sztuki i jej koneksjom z innymi dziedzinami życia, o czym świadczą takie opracowania, jak: Kunst und Klima (Sztuka i klimat), Kunst und Reuolution (Sztuka i rewolucja), Religion und Kunst (Religia i sztuka) oraz dotyczące już samego dramatu muzycznego — trzytomowa rozprawa Oper und Drama (Opera i dramat) i Das Kunstwerk der Zukunft (Dzieło sztuki przyszłości).

Opera włoska — Metastasio i libreciści operowi

Z dwu rodzajów operopera seria i opera buffa — pierwszyrozwinał sie dzieki takim twórcom włoskim, jak Alessandro Scarlatti, Leonardo Vinci czyLeonardo Leo.

Współczesna opera

Benjamin Britten (1913-1976) w swym dziele Peter Grimes, którego premiera odbyła się w roku 1945, nie kryje fascynacji operą Wozzeck. Znowu, w przeciwieństwie do heroicznych postaci klasycznej opery, pojawia się wątek bohatera słabego i bezbronnego.

ROMANTYZM - Opera i inne formy sceniczne: Kraje słowiańskie

Opera baśniowa była pretekstem do odejścia od operowego dramatyzmu na rzecz rozwijania kolorystyki dźwiękowej. Opera Manru Ignacego Jana Paderewskiego, skomponowana w 1901 roku na podstawie Chaty za wsią Kraszewskiego, przez zastosowanie motywów przewodnich nawiązuje w ogólnej koncepcji dzieła do idei dramatu muzycznego.

Opera neapolitańska

Opera burta — kultywowana zrazu w Rzymie i Wenecji —w Neapolu przeszła w nowe stadium. Tresc i tekst oper b u f f a wiazały sie czesto z yciemludu (stad tyle w librettach dialektu neapolitanskiego), dominuja typy bohaterów znane z commedia dell'arte (Pulcinella.

OPERA, widowisko scen.

OPERA, widowisko scen. oper radiowych. 1977; Mała Biblioteka Operowa (w tej serii m.

Opera buffa

Lejsze formy operowe odznaczały sie przede wszystkimniefrasobliwymi, czesto niepowanymi tematami, postacie w nich były najzwyklejsze,mówiony dialog zastepował w nich recytatywy oper powanych, oczywiscie dominowała telekka melodia wprowadzona równie do bogato ujetych finałów chóralnych.

Opery i muzyka wokalna Mozarta

Nastepnie pisze szereg oper w stylu włoskim (m. Mozart zaczał swa twórczoscoperowa od oper w stylu włoskim, instynktownie oddalajac sie od stereotypów.

Pepusch i ballad opera

Beggar's Opera Gaya i Pepuscha była dziełem wzorcowym dla operyballadowej, ballad opera, która przeciwstawiała sie operze włoskiej, parodiujac ja iwprowadzajac piesni i ballady typu ludowego (na ogół o nikłej wartosci muzycznej).

EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

Landgraf, Die Einführung des Begriffpaares „opus operans" und „opus operátům" In die Theologie, DTh 29(1951)211-223; Landgraf DIU 1, 145-158; E.

Opera w Rzymie

Z świeckich oper na szczególna uwage zasługuje La morte d'0rfeo (Steffa-no Landi).

Opera w Wenecji

Napisał 17 oper, w którychwczesnie wprowadza schemat arii da capo.