Opatrzność

Opatrzność

Czytaj Dalej

Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

Przymioty czynnościowe B.:

Życie Boże. Jest dogmatem, iż B. jest bytem żywym. Jest teologicznie pewne, iż B. jest najwyższą formą życia i źródłem wszelkiego życia. Życie Boże to najdoskonalsza forma bytowania. B. jest ośrodkiem myśli i woli, jest praprzyczyną wszelkiego działania. W...

Opatrzność

Przekonanie, że wszechmądry, kochający wszystkich i wszystko, a także wszystkich i wszystko do siebie pociągający Bóg kieruje naturą i dziejami świata oraz biegiem życia poszczególnych ludzi (zob. Mt 6, 25-34; 10, 29-31). Chrześcijańska nauka o Opatrzności przyjmuje zarówno wolną wolę człowieka, jak...